Temat: Newsletter 7-14 czerwca 2017

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
Newsletter 7-14 czerwca 2017
SEMINARIUM NAUKOWE 
8 czerwca, godz.18:00
RECEPCJA HOLOKAUSTU W JAPONII W KONTEKŚCIE ZRZUCENIA BOMBY ATOMOWEJ NA HIROSZIMĘ-NAGASAKI ORAZ ZBRODNI ARMII JAPOŃSKIEJ

Dyskusje na temat Holokaustu toczące się w społeczeństwie japońskim obracają się wokół zagadnień poruszających własne doświadczenia wojenne, w których Japonia występuje w podwójnej roli: agresora i ofiary. W jaki sposób mówi się o Holokauście w Japonii, która w czasie wojny była sojusznikiem Trzeciej Rzeszy, a po jej zakończeniu weszła do obozu Stanów Zjednoczonych, równocześnie mając nową, pacyfistyczną konstytucję? 
Zarysuję recepcję Holokaustu w Japonii zestawiając ją z zagadnieniami dotyczącymi Hiroszimy i Nagasaki, miast zniszczonych przez bombę atomową oraz zbrodniami dokonanymi przez armię japońską. Kwestią do rozstrzygnięcia jest to, czy rozpowszechnienie tematu Holokaustu w Japonii równocześnie nie funkcjonowało/-uje jako zasłona zbrodni dokonanych przez ten kraj. Prezentując zagadnienia, które pojawiają się równolegle w badaniach nad pamięcią Holokaustu i Hiroszimy-Nagasaki, chciałabym wziąć pod uwagę możliwość badania porównawczego w perspektywie interdiscyplinarnej tych dwóch tematów.

Seminarium poprowadzi Ariko Kato — adiunkt na Uniwersytecie Języków Obcych w Nagoji. Jako beneficjentka grantu Japan Society for the Promotion of Science od 2016 przebywa na rocznym stażu naukowym w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauki.
ProROK: Leśmian jako inspirator innych sztuk
11 czerwca, godz.15:00
Spotkanie z dr Martą Kaźmierczak (UW)

W tę niedzielę porozmawiamy z dr Martą Kaźmierczak o realizacjach muzycznych wierszy Leśmiana, inspiracjach plastycznych czerpanych z jego poezji, o Leśmianie na scenie, o ilustrowaniu wydań obcojęzycznych, a także o pastiszach i parodiach stylu autora "Dusiołka".

Rok 2017 jest symbolicznym powrotem Leśmiana na Tłomackie. Co miesiąc Żydowskim Instytucie Historycznym odbywają się wydarzenia kulturalne upamiętniające twórczość słynnego poety.Seminarium varsavianistyczne
Balbina Stern i Izydor Poznański powodowani wzajemną skłonnością 
postanowili złączyć się węzłem małżeńskim.
13 czerwca, godz:11:00

Związek małżeński nie był jedynie aktem religijnym. Decyzja o zawarciu małżeństwa podejmowana była po ustaleniu zasad funkcjonowania nowej rodziny. Zarówno na kobietę jak i na mężczyznę nakładano określone obowiązki i wyposażano w konkretne prawa. Szczególnie ważny był aspekt ekonomiczny małżeństwa, który to skrupulatnie regulowano w intercyzach.

Anna Wiernicka — doktor historii, zajmuje się dziejami Żydów w Warszawie w XIX wieku. Bada dzieje rodów żydowskich oraz zachodzące zmiany obyczajowe i społeczne.

Prowadzenie spotkania: dr Zofia Borzymińska

Seminarium odbędzie się 13 czerwca (wtorek) o godz. 11:00 w sali w Błękitnym Wieżowcu. Wstęp wolny.
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.