Temat: Newsletter ŻIH: 11 - 19 kwietnia 2013

Newsletter 
11 - 19 kwietnia 2013 r. 

Słowa pośród nocy - Tango łez śpiewajcie muzy
Poetyckie dokumenty Holokau
stu11 kwietnia  2013 r., godz. 18.00

Z cyklu „Czwartki na Tłomackiem“ spotkanie z autorkami wyboru dwóch antologii poezji czasów Zagłady:

Agnieszka Żółkiewska Słowa pośród nocy: poetyckie dokumenty Holokaustu (tłumaczenia z jidysz i hebrajskiego)

Bożena Keff  Tango łez śpiewajcie muzy: poetyckie dokumenty Holokaustu (poezja polska)

Antologie prezentują unikalną twórczość literacką z lat 1939 - 1945 oraz tuż powojenną, archiwizowaną w Żydowskim Instytucie Historycznym.

Spotkanie poprowadzi dr Tomasz Żukowski (Instytutu Badań Literackich PAN).

Obie antologie będzie można nabyć w promocyjnej cenie podczas spotkania.


Miejsce: sala w Błękitnym Wieżowcu przy pl. Bankowym 2, wejście od ul. Tłomackie

Polub wydarzenie na fb

Jerzy Stempowski jako korespondent
„Naszego Przeglądu”16 kwietnia  2013 r., godz. 11.00

Magdalena Chabiera przedstawi temat Jerzy Stempowski jako korespondent „Naszego Przeglądu”

“Nasz Przegląd” był najpopularniejszą gazetą codzienną Żydów polskich wydawaną w języku polskim. Pisywało do niego wielu wybitnych publicystów, także polskich.


Miejsce: sala seminaryjna nr 1 ul. Tłomackie 3/5Polub wydarzenie na fb


Sztuka polska wobec Holokaustu


17 kwietnia  2013 r., godz. 17.00


W ramach obchodów Opór i Zagłada organizowanych w 70. rocznicę powstań żydowskich w Warszawie zapraszamy na otwarcie wystawy Sztuka polska wobec Holokaustu.

Wystawa prezentować będzie prace artystów, którzy w różny sposób mierzyli się z tematem bolesnej, nieprzyswojonej pamięci o Zagładzie. Ważną grupę prac eksponowanych w siedzibie ŻIH-u – stworzyli artyści, bezpośredni świadkowie wojny i Holokaustu, tacy jak m.in.: Tadeusz Kantor, Andrzej Wróblewski, Alina Szapocznikow, Bronisław Linke, Marek Oberlaender, Izaak Celnikier czy Jonasz Stern.

Ich prace zestawione zostaną z artefaktami artystów młodszego pokolenia, podejmującego temat pamięci Zagłady w momencie, w którym umierają jego ostatni świadkowie. Wśród twórców znajdą się
Mirosław Bałka, Zbigniew Libera, Maciej Toporowicz, Wilhelm Sasnal, Artur Żmijewski, Rafał Jakubowicz, Jarosław Kozakiewicz, Maciej Klauzner, Elżbieta Janicka, Krystyna Piotrowska, Zofiia Lipecka, Karolina Freino, Wojciech Wilczyk, Józef Robakowski i Urszula Grabowska.

Zaprezentowane zostaną również projekty i fotogramy najlepszych realizacji architektonicznych i pomników upamiętniających Holokaust.Miejsce: Żydowski Instytut Historyczny ul. Tłomackie 3/5

Polub wydarzenie na fb


Archeologia. Sztuka polska wobec Holokaustu19 kwietnia 2013 r., godz. 18.00

Istotną częścią projektu będzie ekspozycja Archeologia. Sztuka polska wobec Holokaustu w Galerii Kordegarda, w ramach której zaprezentowane zostaną prace związane z przestrzenią miasta i obozu koncentracyjnego, rozumianą jako nośnik pamięci. Projekty Jarosława Kozakiewicza, Oskara Hansena, Jerzego Jarnuszkiewicza oraz Juliana Pałki zestawione zostaną z odnalezionym niedawno, odkopanym na terenie getta warszawskiego stolikiem z resztkami stołowej zastawy.

Wystawie będzie towarzyszył katalog zawierający wybór poezji polskiej dotyczącej Zagłady.


Wystawa powstała we współpracy z Narodowym Centrum Kultury


Miejsce: Galeria Kordegarda, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

Polub wydarzenie na fb
Więcej na stronie ŻIH w zakładce OPÓR I ZAGŁADA