Temat: Newsletter ŻIH: 23 maja - 6 czerwca 2013

Newsletter  
  23 maja - 6 czerwca 2013 r. 

Od księdza Staszica do księdza Pranajtisa.
Z dziejów polskiego antyjudaizmu23 maja 2013 r., godz. 18.00

Wykład Pawła Fijałkowskiego, wydawcy książki Dwojry Raskin „Ks. Profesor Alojzy Ludwik Chiarini w Warszawie (ze szczególnym uwzględnieniem jego stosunku do Żydów)”.

Słowo wstępne na temat książki Dwojry Raskin wygłosi Ryszard Burek, dyrektor ds. wydawniczych ŻIH. Spotkanie poprowadzi dr Zofia Borzymińska, kierownik Zakładu Varsavianistycznego.

Dwojra Raskin była absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Nauk Judaistycznych. Jej praca magisterska poświęcona księdzu Chiariniemu powstała pod kierunkiem profesora Majera Bałabana. Została obroniona w 1936 roku. Na publikację czekała jednak aż 76 lat.Miejsce: ŻIH, sala w Błękitnym Wieżowcu przy pl. Bankowym 2, wejście od ul. Tłomackie

Polub wydarzenie na fb

Seminarium naukowe

Pokaz filmowy „Lombardzista”


28 maja 2013 r., godz. 11.00 

 

Seminarium naukowe z cyklu „Światowe kino o Zagładzie”

Pokaz filmu Sidneya Lumeta „Lombardzista” (1964)

Przed projekcją i po niej dyskutować będą prof. Andrzej Werner (IBL PAN) i prof. Zbigniew Lewicki (UKSW).
Seminarium poprowadzi dr Bartosz Kwieciński (UJ).

Organizatorzy:
Zespół Badań Literatury Zagłady Żydów ŻIH
Klub dyskusyjny Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego 


Miejsce: ŻIH, sala seminaryjna nr 1, ul. Tłomackie 3/5

Polub wydarzenie na fb

Seminarium naukowe


4 czerwca 2013 r., godz. 11.00

Dominika Oliwa

"Śladami Nowych Chrześcijan. Dzieje diaspory portugalskich Marranów w XVI i XVII wieku"


Aleksandra Bilewicz
"Między światem żydowskim i chrześcijańskim. Doświadczenie marranizmu jako źródło filozofii Montaigne'a i Spinozy"


Miejsce: ŻIH, sala seminaryjna nr 1, ul. Tłomackie 3/5

Polub wydarzenie na fb
WIELKA NIEOBECNA
Oprowadzanie po
instalacji rekonstruującej przedwojenny wygląd Wielkiej Synagogi i placu Tłomackie


6 czerwca 2013 r., godz. 18.00

Po instalacji oprowadzać będą dr Eleonora Bergman i architekt Jan Strumiłło.

Projekt upamiętniający Synagogę, autorstwa Jana Strumiłło, jest rekonstrukcją Placu Tłomackie w skali 1:10, co pozwala na wejście na dawny plac Tłomackie i zobaczenie, jak wyglądał on sam i stojąca na nim Synagoga. Udało się zgromadzić nieliczne zdjęcia placu, znajdujące się w zbiorach ŻIH-u, rozciągnąć je, powiększyć i oddać nieistniejącą rzeczywistość tego miejsca.

16 maja 1943 roku generał SS Jürgen Stroop osobiście wysadził w powietrze Wielką Synagogę na Tłomackiem, na znak ostatecznego unicestwienia żydowskiej Warszawy.Miejsce: zbiórka przed budynkiem ŻIH, ul. Tłomackie 3/5

Polub wydarzenie na fb
Więcej informacji na naszej stronie www