Temat: Newsletter ŻIH: 6 - 9 maja 2013

 
Newsletter  
6 - 9 maja 2013 r. 

Aliza Szomron — Młodość w płomieniach
 

6 maja 2013 r., godz. 17.00

W ramach obchodów 70. rocznicy powstania w getcie warszawskim Opór i Zagłada“ zapraszamy na spotkanie
z
Alizą Szomron z okazji publikacji polskiego wydania jej wspomnień.

Aliza Szomron jako nastolatka była zaangażowana w działalność Haszomer Hacair i ŻOB. Z getta wyszła na dwa dni przed rozpoczęciem powstania. Spotkanie w ŻIH to niezwykła okazja rozmowy z jedną z ostatnich żyjących osób, które z bronią w ręku broniły godności narodu żydowskiego.

Miejsce: ŻIH, sala w Błękitnym Wieżowcu“ przy pl. Bankowym 2,
wejście od ul. Tłomackie
 

Polub wydarzenie na fb

Kultura materialna Żydów aszkenazyjskich 
w średniowieczu
 

7 maja 2013 r., godz. 11.00 
 

Bartłomiej Stawiarski przedstawi temat:
 

Kultura materialna Żydów aszkenazyjskich w średniowieczu

 
Miejsce:  ŻIH, sala seminaryjna nr 1, ul Tłomackie 3/5


Polub wydarzenie na fb

Prezentacja 121. numeru Zeszytów Literackich
poświęconego powstaniu w getcie warszawskim
  

9 maja 2013 r., godz. 18.00

Wydanie zawiera antologię tekstów o powstaniu (wiersze, fragmenty prozy, relacje świadków). 
Są to relacje osób, będących świadkami wydarzeń po obu stronach muru getta. Fragmenty utworów Czesława Miłosza, Marka Edelmana, Jerzego Andrzejewskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Aliny Margolis-Edelman, Icchaka Kacenelsona, Antoniego Słonimskiego, Zuzanny Ginczanki i wielu innych przeczytają Maja Komorowska wraz z Julią Trembecką, Łukaszem Borkowskim i Filipem Kosiorem z Akademii Teatralnej.  

  
Miejsce: ŻIH, sala w Błękitnym Wieżowcu przy pl. Bnkowym 2, wejście od ul. Tłomackie

Polub wydarzenie na fb
Kraków, 7 - 9 maja 2013
I INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW JIDYSZYSTYCZNYCH

„Studia nad językiem i kulturą jidysz w Polsce – przemiany, wyzwania 
i perspektywy”


Celem zjazdu jest dokonanie przeglądu współczesnych badań jidyszystycznych, określenie aktualnych kierunków i podejść badawczych oraz wyznaczenie priorytetów na najbliższe lata. Ponadto spotkanie ma być okazją do zacieśnienia kontaktów między istniejącymi w Polsce ośrodkami akademickimi, integracji różnych środowisk naukowych oraz nawiązania współpracy przy realizacji konkretnych projektów badawczych.
 
Program konferencji
Więcej informacji na naszej stronie