Temat: PARDES FESTIVAL – SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ W KAZIMIERZU DOLNYM

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
PARDES FESTIVAL – SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ W KAZIMIERZU DOLNYM

Zapraszamy na prezentację multimedialną Jakuba Bendkowskiego „Józef Sandel o Samuelu Hirszenbergu” — 17.08, godz. 12.30.

Józef Sandel (1894–1962), marszand, krytyk i historyk sztuki. Jako historyk zaczął działać dopiero po II wojnie, którą uznał za szczytowy moment wynaturzeń kapitalizmu. Wcześniej prowadził galerie sztuki i zajmował się handlem. Wspierał lewicujących artystów.

W 1946 r. wraz z grupką przyjaciół ożywił Żydowskie Towarzystwo Krzewienia Sztuk Pięknych (ŻTKSP), próbując wskrzesić żydowskie życia artystyczne w powojennej Polsce.

W budynku Żydowskiego Instytutu Historycznego, ale pod auspicjami ŻTKSP organizuje wystawę w 1948 r. pt. „Dzieła żydowskich artystów-plastyków – męczenników niemieckiej okupacji 1939–1945”.

Lewicowość i żydowskość były dla Sandla ściśle powiązane, a Zagłada i własne ocalenie w Związku Radzieckim wzmocniły w nim to przekonanie. Twierdził, że prawdziwie żydowska sztuka była z natury rzeczy lewicowa, dotyczyła bowiem tych, którzy czekali na społeczną emancypację, a tę – jak wierzył – miała im przynieść odrodzona po II wojnie światowej socjalistyczna Polska.

Hermetyczność sztuki była jego głównym zarzutem stawianym wszelkim „izmom” panującym na przełomie XIX i XX w. Posługując się tymi pojęciami, o sztuce Samuela Hirszenberga (1865–1907) opowie Jakub Bendkowski, historyk sztuki w Żydowskim Instytucie Historycznym.


Jakub Bendkowski, Józef Sandel o Samuelu Hirszenbergu – prezentacja multimedialna – 17.08, godz. 12.30 — KOKPiT (Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki ul. Lubelska 12).

Zapraszamy!

Organizatorzy piątej edycji festiwalu Pardes zapraszają na spotkania na skrzyżowaniu szlaków żydowskich, powracają do tematów romskich, ormiańskich i łemkowskich, które pojawiły się we wcześniejszych edycjach Pardes Festival. Ważnym wątkiem programu festiwalowego jest ­­– od pierwszej edycji – historia polsko-żydowskiej kolonii artystycznej w Kazimierzu Dolnym i szeroko rozumiana sztuka żydowska.
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.