Temat: Poezja w potrzasku dat. Tematy i toposy żydowskie w twórczości St. J. Leca

Seminarium poświęcone relacjom Stanisława Jerzego Leca z tematyką żydowską
Poezja w potrzasku dat. Tematy i toposy żydowskie w twórczości St. J. Leca

15 października (wtorek) br.
godz. 14.00
Wykład poświęcony będzie związkom Stanisława Jerzego Leca z tematyką żydowską — poety, który chciał pisać
o czymś innym. Pod naporem zdarzeń historycznych Lec
z obserwatora zmienia się w uczestnika, w podmiot,
a następnie w przedmiot niejako ucieleśniający
„temat żydowski”. Lec wcześnie zauważył, że jego nazwisko czyta się w o obie strony. Po wojnie podejmuje drogę odwrotną: ku powtórnemu upodmiotowieniu i dystansowi. Jest to droga, której poetyckim celem jest nie tyle opisanie, ile zrozumienie i wyrażenie w kategoriach uniwersalnych osobistego-żydowskiego losu.


Miejsce wykładu:
Żydowski Instytut Historyczny
ul. Tłomackie 3/5, Warszawa


Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.