Temat: Zaproszenie na Seminarium Naukowe

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
Zaproszenie na Seminarium Naukowe
SEMINARIUM NAUKOWE
3 listopada 2015 r., godz. 14:00

"Jean Paul Sartre wobec 'kwestii żydowskiej' po Zagładzie"

W klasycznej już pracy "Rozważania o kwestii żydowskiej" (1946) Sartre podjął problem antysemityzmu i nowoczesnej tożsamości żydowskiej, wykorzystując koncepcje filozofii egzystencjalnej i marksizmu. Tematem wystąpienia będzie analiza tej pracy w perspektywie filozoficznej i historii idei, a także jej późniejsza recepcja we francuskim życiu intelektualnym. Ponadto - namysł nad aktualnością zaproponowanych przez Sartre'a interpretacji.

Seminarium poprowadzi dr Piotr Kendziorek (ŻIH)
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.