Temat: Zaproszenie na finisaż wystawy „Sztuka polska wobec Holokaustu”

Finisaż wystawy
„Sztuka polska wobec Holokaustu”
28 listopada 2013 r. (czwartek), godz. 18.00
     Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma

zaprasza
28 listopada 2013 r. (czwartek), o godz. 18.00

na cykl:
„Spotkanie ze sztuką. Rozmowy wokół dzieła.”
Finisaż wystawy 
„Sztuka polska wobec Holokaustu” 

miejsce: 
Żydowski Instytut Historyczny
(hol główny)
ul. Tłomackie 3/5
Warszawa
W najbliższy czwartek, 28 listopada br. o godz. 18.00, zapraszamy do Żydowskiego Instytutu Historycznego na zakończenie wystawy „Sztuka polska wobec Holokaustu”. Podczas finisażu odbędzie się debata poświęcona problemowi ukazywania tematyki Zagłady w sztuce. W panelu wezmą udział Dorota Jarecka – krytyk sztuki, Piotr Kosiewski – krytyk sztuki, przedstawiciel Fundacji Batorego, Tomasz Lec – projektant wystawy oraz Krystyna Piotrowska – artystka, której prace zobaczyć można na ekspozycji. W czasie spotkania zaplanowano konkurs ze znajomości biografii artystów
i ich prac prezentowanych na wystawie.


Ekspozycja, otwarta dla publiczności od 17 kwietnia br., powstała dla uczczenia 70. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. To jedyna ze zorganizowanych dotychczas
w Polsce wystaw, dająca tak szeroki ogląd sztuki poruszającej temat Szoa. Zobaczyć na niej można prace najznamienitszych polskich artystów starszego i młodego pokolenia, m.in. Tadeusza Kantora, Bronisława Linkego, Aliny Szapocznikow, Mirosława Bałki, Zbigniewa Libery czy Wilhelma Sasnala.

Honorowy patronat nad wystawą objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski. Dotychczas zobaczyło ją ponad kilkadziesiąt tysięcy odwiedzających. Ekspozycję odwiedzili m.in. Donald Tusk, premier polskiego rządu, a także ostatni żyjący bojownicy warszawskiego getta: Kazik Symcha Ratajzer i Samuel Willenberg oraz goście z Izraela
i Stanów Zjednoczonych.

Powodem tak dużego powodzenia wystawy „Sztuka polska wobec Holokaustu” są zapewne zarówno tematyka – odzwierciedlenie Zagłady w sztuce, jak i wielkie nazwiska autorów eksponowanych prac. To rzadka okazja do przyjrzenia się językowi sztuki, który próbuje opowiedzieć o tak straszliwym wydarzeniu. Jednocześnie poszukuje odpowiedzi na pytanie: czy sztuka radzi sobie z tym zadaniem czy też nie – mówi Teresa Śmiechowska, kurator wystawy.

Ekspozycja obejmuje prace najwybitniejszych artystów starszego pokolenia, będących świadkami Zagłady, takich jak: Tadeusza Kantor, Andrzej Wróblewski, Alina Szapocznikow, Bronisław Linke, Marek Oberlaender, Władysław Strzemiński, Artur Nacht-Samborski, Józef Szajna, Izaak Celnikier czy Jonasz Stern. Licznie reprezentowane są także prace artystów młodszych generacji, zmagających się w swych pracach z problemem Zagłady, np.: Mirosław Bałka, Zbigniew Libera, Wilhelm Sasnal, Artur Żmijewski, Rafał Jakubowicz, Urszula Grabowska, Józef Robakowski i Krystyna Piotrowska.

Na wystawie znajdują się również projekty i fotogramy najlepszych realizacji architektonicznych i pomników upamiętniających Holokaust (Treblinka, Bełżec, Pomnik na placu Bohaterów Getta w Krakowie).

Wystawie towarzyszy katalog zawierający reprodukcje prezentowanych prac i niewielką antologię poezji polskiej dotyczącej Zagłady. Ekspozycja wpisała się w tradycję wystawienniczą Żydowskiego Instytutu Historycznego. Od 1948 r. w budynku Instytutu pokazano szereg wystaw artystów, którzy stracili życie podczas Zagłady.

Podczas finisażu ekspozycji odbędzie się konkurs ze znajomości biografii artystów i ich prac prezentowanych na wystawie oraz debata poświęcona problemowi ukazywania tematyki Zagłady w sztuce. W panelu wezmą udział Tomasz Lec – projektant wystawy, Krystyna Piotrowska – artystka, której prace zobaczyć można na niniejszej ekspozycji, Piotr Kosiewski – przedstawiciel Fundacji Batorego oraz Dorota Jarecka – krytyk sztuki.
Kurator wystawy: Teresa Śmiechowska 

Termin: finisażu wystawy:
 28 października 2013 r. (czwartek), godz. 18.00

Miejsce:
Żydowski Instytut Historyczny
(hol główny)
ul. Tłomackie 3/5
00–090 Warszawa
Barbara Majewska, historyczka sztuki współczesnej, prywatnie żona wybitnego twórcy dzieł naznaczonych Zagładą - Izaaka Celnikiera, zachęca w krótkim wywiadzie do obejrzenia wystawy „Sztuka polska wobec Holokaustu”.
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.