Subject: Newsletter LODZistics 2/2020

Newsletter LODZistics 2/2020

Zapraszamy do lektury newslettera Związku Pracodawców "LODZistics" - Logistycznej Sieci Biznesowej Polski Centralnej

 

Kolejny krok w stronę włączenia logistyki do Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji


Staraniem Klastra „LODZistics” w dniu 21 października br. odbyło się spotkania online z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, na czele z Dyrektorem Departamentu Promocji Panem Dawidem Mazurkiewiczem, w którym łącznie uczestniczyło kilkunastu przedstawicieli branży TSL z regionu łódzkiego. Tematem spotkania była możliwość włączenia szeroko rozumianej logistyki do Regionalnych Innowacyjnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego.

Przedstawione zostały kolejne etapy przygotowania do aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego, m.in. analizy mające na celu wyłonienie kluczowych branż. Klaster LODZistics zgłosił gotowość merytorycznych konsultacji w trakcie prac nad metodologią tych badań.

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego podkreślali znaczenie oddolnej inicjatywy Klastra, zapewniając o zaproszeniu Klastra oraz poszczególnych jego członków do rozmów na kolejnych etapach aktualizacji Strategii.

Czytaj więcej >
 
 

Cargo Link Express Polska dostawcą usług logistycznych na całym świecie

 

W ostatnich dniach firma Cargo Link Express zrealizowała pilną dostawę ośmiometrowych łopat wirnika śmigłowca „od drzwi do drzwi” ze Słowacji na Florydę w USA, przez lotnisko LCJ - Łódź.

Pomimo wyzwań związanych z COVID-19, zmniejszonych ilości dostępnego miejsca oraz połączeń lotniczych, towar dotarł do odbiorcy na czas.

Po raz kolejny udowodniliśmy, że nawet niestandardowe wymagania klienta, takie jak przewóz towarów krytycznych czasowo, ponad gabarytów, materiałów niebezpiecznych czy general cargo, nie stanowią dla nas przeszkody w osiągnięciu celu jakim jest terminowa i bezpieczna dostawa oraz zadowolenie klienta.

Czytaj więcej >
 
 

ŁARR wspiera przedsiębiorców, nie tylko w dobie pandemii


Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego to instytucja powołana do wspierania przedsiębiorców z województwa łódzkiego. Jest operatorem „pożyczki płynnościowej” dla firm poszkodowanych w związku z pandemią COVID-19. W sierpniu i wrześniu przeprowadzono spotkania z przedsiębiorcami w 24 powiatach województwa łódzkiego, na które zapisało się ponad 470 osób. Celem takich spotkań nie jest jedynie pokazanie konkretnej oferty, ale wskazanie, gdzie można szukać pomocy i informacji. W związku aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju kolejna edycja spotkań informacyjnych została przełożona na marzec 2021 r.

Obecnie w ramach projektów JEREMIE2 ŁARR oferuje m.in. bardzo atrakcyjną pożyczkę płynnościową dla firm poszkodowanych przez COVID-19, a także dotacje w ramach projektu WUP w Łodzi „Grant na start” skierowanego do uczestników z obszaru woj. łódzkiego zamierzających prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy. Pełna oferta Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego dostępna jest na stronie internetowej www.larr.pl oraz w mediach społecznościowych.

Czytaj więcej >
 
 

Potwierdzenie dostawy zdjęciem - innowacja Raben w dobie COVID-19


W aktualnej rzeczywistości szczególnie istotne stało się poczucie bezpieczeństwa. Konsumenci znacząco zmienili swoje nawyki i zachowania. Większość z nich kierując się ostrożnością wybrała zakupy w Internecie. Właśnie w trosce o wygodę i bezpieczeństwo odbiorców, chcąc zachować zalecaną odległość między osobami biorącymi udział w realizacji dostawy, Grupa Raben wprowadziła nową usługę dodatkową dla przesyłek drobnicowych. Polega ona na bezdotykowym potwierdzeniu dostawy za pomocą zdjęcia. Usługa dostępna jest już od maja, ale nabiera szczególnego znaczenia w obliczu rosnącej liczby zachorowań.

Takie rozwiązanie umożliwia całkowicie bezdotykową dostawę, bez niepotrzebnego kontaktu i interakcji między odbiorcą a kierowcą. Bez zbędnych podpisów i pieczątek. Dzięki wprowadzeniu PCD możliwy jest nawet odbiór zdalny np. podczas pobytu na kwarantannie. Potwierdzenie dostawy zdjęciem, dzięki automatycznej rejestracji danych, nie tylko na temat wyglądu przesyłki ale także daty, godziny i miejscu dostawy, a nawet numeru rejestracyjnego samochodu dostawczego, daje większą pewność nadawcy oraz odbiorcy, że dostawa została zrealizowana tu i teraz.

Czytaj więcej >
 
 

Studia Motion Lab w ASM


ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku pod koniec 2019 roku otworzyło studio ASM Motion Lab, które jest kontynuacją projektu ASM Neuro Lab. To kolejny krok mający na celu oferowanie firmom wsparcia wizerunkowego. Studio jest przystosowane do realizacji techniką motion capture oraz  foto i wideo. Jest wyposażone w sprzęt fotograficzny, oświetleniowy i dźwiękowy. Oferuje m.in. rejestrację na green screen, sesje biznesowe, zdjęcia produktowe w namiocie bezcieniowym, zdjęcia i wideo z powietrza.

Czytaj więcej >
 
 

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna najlepsza w Europie i trzecia na świecie w rankingu stref ekonomicznych


Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna w najnowszym rankingu stref ekonomicznych, przygotowanym co roku przez zespół "fDi Magazine" - dwumiesięcznik grupy Financial Times, po raz pierwszy w historii znalazła się na podium i ulokowała się na 3 miejscu na Świecie i pierwszym w Europie.

W kategorii stref dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw również zdobyła pierwsze miejsce na świecie i pierwsze w Europie. Dodatkowo otrzymała także nagrody w kategoriach: 5G readiness,  Freezone 4.0, Industry 4.0, Connectivity, Future Mobility.

Inwestycje, innowacje, rozwój, podnoszenie kompetencji przez edukację, wsparcie dla przedsiębiorców - to zadania Strefy, które realizuje z pasją i dużymi sukcesami, a które zostały docenione przez kapitułę rankingu.

Czytaj więcej >
 

Politechnika Łódzka inicjatorem zmian zagospodarowania przestrzennego Łodzi

 

Graj w zielone! Taka jest nazwa tegorocznego projektu zgłoszonego przez pracowników i studentów Politechniki Łódzkiej do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Jest to wyraz troski o zrównoważony rozwój przestrzenny terenów wokół kampusu uczelni, tak aby główny ciąg komunikacyjny między dwoma największymi jego częściami stanowił harmonijną całość. Celem projektu jest nie tylko estetyczna strona rewitalizacji, ale także poprawa funkcjonalności i wartości użytkowej tego terenu – lepszy stan nawierzchni, więcej miejsc parkingowych, racjonalniejsze zagospodarowanie dostępnego obszaru.

Jest to kontynuacja ubiegłorocznego zwycięskiego projektu zakładającego zmianę ul. Stefanowskiego (od ul. Radwańskiej do ul. Potza) w zielony woonerf. Tegoroczny wniosek obejmuje kontynuację rewitalizacji na pozostałym odcinku tj. od ul. Potza do ul. Skorupki.

Głosowanie w ramach Budżetu obywatelskiego już od 6 listopada (P058SP „Graj w zielone – II etap rewitalizacji ul. Stefanowskiego” – dzielnica „Polesie”, osiedle „Stare Polesie”).

Czytaj więcej >

LODZistics

Logistyczna Sieć Biznesowa Polski Centralnej


www.lodzistics.pl

biuro@lodzistics.pl

tel: 42 631 29 20


Śledz nas na:

(c) LODZistics 2020


Wysłano dzięki:
GetResponse