Subject: Newsletter LODZistics 2/2022

Newsletter LODZistics 2/2022

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania newslettera Związku Pracodawców "LODZistics" - Logistycznej Sieci Biznesowej Polski Centralnej.

Solidarni z Ukrainą


Nikogo nie trzeba przekonywać o ogromie tragedii mieszkańców Ukrainy. Społeczeństwo polskie z wielkim oddaniem ruszyło na pomoc. Są to działania na ogromną skalę, które wymagają dobrej organizacji. Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło stronę pomagamukrainie.gov.pl, za pośrednictwem której będzie koordynowana pomoc. Również na terenie Łodzi i regionu w pomoc Ukrainie zaangażowane są liczne służby i organizacje.

Aby jak najbardziej usprawnić niesienie pomocy zachęcamy, aby kontaktować się bezpośrednio z: Urzędem Miasta Łodzi   ukraina@uml.lodz.pl tel. 42 638 49 99 oraz Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w Łodzi współpracującym z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego lodzkiedlaukrainy@lodz.uw.gov.pl.

Warsztaty logistyczne pod patronatem Klastra LODZistics


Już w czwartek 3 marca odbędą się warsztaty logistyczne „Perspektywy rozwoju transportu lotniczego i logistyki w aglomeracji łódzkiej”, organizowane pod auspicjami Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. Klaster LODZistics, wraz z Open Eyes Economy Summit, objął patronat nad wydarzeniem. Warsztaty odbędą się w formule hybrydowej - stacjonarnie w Zatoce Sportu PŁ, z bezpośrednią transmisją dostępną pod linkiem bit.ly/LODZistics_warsztat. Serdecznie zapraszamy!

Kutno przyjazne Cudzoziemcom!


Agencja Rozwoju Regionalnego SA jako lider działania na rzecz Cudzoziemców w Kutnie powołała Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców w Kutnie, działające przy ul. Wyszyńskiego 11. Celem działalności Centrum jest organizacja i prowadzenie poradnictwa w szczególności dotyczącego rynku pracy. W jego ramach udzielane jest specjalistyczne wsparcie z zakresu prawa i administracji czy pomoc w wypełnieniu dokumentów urzędowych. Punkt jest także miejscem wspierającym integrację i wymianę kulturową. Kluczowym działaniem Centrum są zajęcia z języka polskiego dla cudzoziemców.

Debata Gazety Wyborczej z udziałem Klastra LODZistics


Członek Rady Klastra LODZistics Pan Jakub Mikołajczyk w dniu 8 lutego wziął udział w debacie Gazety Wyborczej "Łodzią do kariery: rynek pracy - kształcenie - biznes". Podczas debaty podnoszono szereg tematów, m.in. związanych z niedoborem pracowników w niektórych strategicznych sektorach, w tym w logistyce, która jest niezwykle ważną gałęzią gospodarki w naszym regionie. Zapraszamy do lektury artykułu podsumowującego debatę.

ASM świętuje 25-lecie istnienia!

 

Instytut ASM Research Solutions Strategy z nową energią wszedł w drugie ćwierćwiecze istnienia. Przez 25 lat firma zdobyła pozycję TOP10 wśród firm badawczo-konsultingowych.

Małgorzata Walczak-Gomuła, Prezes Zarządu ASM podkreśla, że „Firma nie spoczywa na laurach, nieustannie się rozwija i zmienia. Dostarczamy rekomendacji i rozwiązań opartych o najnowocześniejsze technologie AI, autorską metodologię i innowacyjne narzędzia badawcze – tradycyjne i biometryczne. Pomagamy osiągać cele strategiczne w obszarach BRAND, MARKET, CLIENT, PRODUCT, SALE, CAMPAIGN oraz HR. Działamy na rynku polskim i międzynarodowym, współpracujemy z 200 partnerami z Europy i świata, zapewniając klientom obsługę szytą na miarę. WSKAZUJEMY DROGĘ. Zapraszamy!

Oczekiwania Polaków odnośnie świeżej żywności - raport


Należąca do Grupy Raben spółka Fresh Logistics Polska, rocznie obsługuje ponad milion przesyłek ze świeżą żywnością. Nie dziwi zatem fakt, że firma dokłada wszelkich starań, aby zawsze być blisko rynku i odpowiednio reagować na preferencje konsumenckie. Dlatego, postanowiła przeprowadzić badanie rynku, na podstawie, którego stworzyła raport dotyczący oczekiwań konsumentów, w odniesieniu do produkcji, transportu i przechowywania świeżej żywności.

Kierunek logistyka na Politechnice Łódzkiej z certyfikatem "Studia z Przyszłością"


Komisja Konkursowa Konkursu i Programu Akredytacyjnego "Studia z przyszłością" zadecydowała o przyznaniu kierunkowi logistyka (studia I stopnia) prowadzonemu na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, Certyfikatu Akredytacyjnego "Studia z Przyszłością" 2022. Kierunek został wyróżniony, ponieważ zapewnia absolwentom możliwość uzyskania wykształcenia zgodnego z oczekiwaniami rynku pracy, realizowany jest w oparciu o nowoczesny i innowacyjny program studiów.

"Budując dla pokoleń" - drogowskaz prof. Adama Mariańskiego po świecie transferu pokoleniowego


Profesor Adam Mariański dostrzegając wagę oraz złożoność kwestii związanych z sukcesją w firmach rodzinnych poświęcił temu zagadnieniu książkę "Budując dla pokoleń". Jest to pierwszy przewodnik dla właścicieli firm rodzinnych, który w przystępny sposób prowadzi czytelnika przez wszystkie zawiłe kwestie związane z transferem pokoleniowym, o których warto pomyśleć wcześniej, ponieważ konsekwencje raz podjętych działań mogą dotknąć nie jedną, a wiele generacji!


LODZistics

Logistyczna Sieć Biznesowa Polski Centralnej


www.lodzistics.pl

biuro@lodzistics.pl

tel: 42 631 29 20


Śledz nas na:

(c) LODZistics 2022


Wysłano dzięki:
GetResponse