Subject: Newsletter LODZistics 2/2023

Newsletter LODZistics 2/2023

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania newslettera Związku Pracodawców "LODZistics" - Logistycznej Sieci Biznesowej Polski Centralnej.

ŁARR zaprasza do udziału w projekcie „Dobry kurs na przyszłość"


Program "Dobry kurs na przyszłość" jest skierowany do osób, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są zagrożone utratą pracy. Uczestnicy objęci wsparciem otrzymają: szkolenia i kursy zawodowe oraz 3-mieisęczne staże przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie. 

Logistyka na drodze do RSI


W czwartek 16 lutego w Centrum Technologii Informatycznych PŁ członkowie Klastra uczestniczyli w konferencji dotyczącej aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego. Podkreślano znaczenie logistyki jako silnej i innowacyjnej branży, bez której nie jest możliwy rozwój regionu.

Dzień Otwarty w Technikum Administracyjno-Usługowym w Łodzi


TAU 4 marca 2023 r. w godzinach 9:00–12:00 organizuje w siedzibie szkoły przy ul. Wileńskiej 53/55 Dzień Otwarty dla ósmoklasistów. Będzie można zwiedzić budynek szkoły wraz ze wszystkimi pracowniami, porozmawiać z nauczycielami, dyrekcją, jak również starszymi kolegami. W trakcie kilkugodzinnego spotkania będą przeprowadzane pokazowe lekcje oraz konkursy z nagrodami od partnerów TAU. W tym roku szkolnym łódzkie technikum prowadzi rekrutację na trzy profile kształcenia: technik logistyk, technik programista, technik programista ze specjalizacją e-sport.

Pracownia VR w Wyższej Szkołe Bizensu i Nauk o Zdrowiu


W WSBiNoZ w Łodzi otwarto pierwszą  regionie specjalistyczną Pracownię Wirtualnej Rzeczywistości (VR). To przestrzeń, z której korzystać będą studenci prawa i kryminologii. Symulatory wirtualnej rzeczywistości pozwalają stworzyć przestrzeń dydaktyczną, która realnie byłaby zbyt kosztowna, niebezpieczna czy wręcz niemożliwa do zaaranżowania. Dzięki temu studenci będą mogli badać ślady pozostawione w miejscu zbrodni, bądź uczestniczyć w symulacji rozprawy sądowej, wcielając się w rolę sędziego, prokuratora, czy adwokata. Pracownia wyposażona jest w dwa symulatory VR: Procedury Kryminalistyczne oraz Wirtualna Sala Sądowa.

Badania ASM Research Solution Strategy z Ceryfikatami Jakości 2023


ASM na jesieni każdego roku poddaje się audytowi Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów. Na podstawie audytu przyznawane są certyfikaty jakości dla poszczególnych technik badawczych. Certyfikaty PKJPA 2023 r. potwierdzają najwyższą jakość realizacji przez ASM badań CATI, CAWI, PAPI, CAPI, badań jakościowych oraz Mystery Shopping. W 2023 r. ASM otrzymało również certyfikat potwierdzający wdrożenie międzynaro-dowych norm jakości badań ESOMAR.

Siła piętnastu rynków skutecznie stawia czoło wyzwaniom – Grupa Raben podsumowuje rok 2022


Mimo że rok 2022 nie przyniósł stabilizacji w gospodarce, zapisał się jako kolejny udany w ponad 90-letniej historii Grupy Raben. Przejęcie austriackiego Bexity i wkroczenie na 15 rynek w Europie, inwestycje w tabor i infrastrukturę w wielu krajach, dziesiątki nowych połączeń międzynarodowych, a do tego ambitne przedsięwzięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju – nie ma wątpliwości, że operator logistyczny wciąż podąża ścieżką wzrostu. Firma w minionym roku odnotowała przychody na poziomie ponad 2 mld EUR.

Studenci z koła naukowego z wizytą w Rohlig SUUS Logistics


W czwartek 9 lutego grupa studentów Koła Naukowego Zarządzania Produkcją i Konsultingu odwiedziła łódzką siedzibę firmy Rohlig Suus. Studenci, pod opieką doc. dr inż. Marka Sekiety, spotkali się m.in. z Dyrektorem Oddziału Jakubem Mikołajczykiem, zwiedzali nowoczesne zielone biuro oraz obserwowali od środka procesy jakie na co dzień odbywają się w nowoczesnym magazynie.

(c) LODZistics 2023


Wysłano dzięki:
GetResponse