Subject: Newsletter LODZistics 8/2021

Newsletter LODZistics 8/2021

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania newslettera Związku Pracodawców "LODZistics" - Logistycznej Sieci Biznesowej Polski Centralnej.

Tajemniczy klient w branży logistycznej


Od 2 lat coraz więcej produktów jest sprzedawanych w e-commerce. Branża logistyczna ma coraz większy udział w obsłudze klienta indywidualnego. Co za tym idzie usługi logistyczne mają wpływ na zadowolenie klienta z samego zakupu. Jak sprawdzić, czy obsługa logistyczna spełnia wymogi systemów jakości funkcjonujących w przedsiębiorstwie? Polecamy badania Tajemniczego klienta. ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku od 25 lat wykonuje badania Mystery shopping, Mystery calling i Mystery emailing. Zapraszamy!

Czytaj więcej >

Branża transportowo-logistyczna branżą wiodącą w województwie łódzkim – badania Instytutu Badań Edukacyjnych

 

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje na zlecenie MEiN projekt badawczy pt. "Zapotrzebowanie na kompetencje i kwalifikacje w regionalnych branżach wiodących". Celem badań jest identyfikacja zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje w poszczególnych województwach w Polsce. Efektem badań będą raport z badań oraz rekomendacje dotyczące zapotrzebowania na nowe kwalifikacje rynkowe ze względu na popyt.

Branża transportowo-logistyczna oraz branża budowlana zostały wskazane jako branże wiodące w woj. łódzkim - po I etapie badań realizowanych w oparciu o metodę desk research z wykorzystaniem dostępnych danych z różnych źródeł. Kolejnym, II etapem badań są obecnie realizowane badania jakościowe oparte na wywiadach z przedstawicielami firm zarejestrowanych w woj. łódzkim i reprezentujących branże wiodące, jak również z przedstawicielami edukacji, firm szkoleniowych i HR - związanych z tą daną branżą.

Firmy logistyczne z Klastra LODZistics aktywnie włączyły się w badania jakościowe.

Czytaj więcej >

WDX doradza jak oszczędzić na serwisie wózków widłowych


Aby oszacować koszty konserwacji wózków widłowych należy wiedzieć, ile godzin będą używane. Podobnie jak kilometry w samochodzie, tak godziny pracy wózka widłowego określają częstotliwość przeglądów i napraw. Im częściej wózek widłowy jest używany, tym większych można się spodziewać kosztów jego utrzymania.

Każdy dealer wózków widłowych posiada dane historyczne dotyczące kosztów utrzymania wózka widłowego w oparciu o godziny. Korzystając z tej wiedzy, sprzedawcy wózków widłowych i firmy serwisowe mogą dokładnie oszacować cenę detaliczną konserwacji wózków widłowych i na jej podstawie sporządzić odpowiednią umowę serwisową.

Jak umowa serwisowa jest najlepsza dla danego klienta? Czy umowa full serwis jest zawsze najkorzystniejsza? Jak firma WDX zorganizowała sieć punktów serwisowych, aby zapewnić klientom błyskawiczną obsługę? Co to jest mobilny serwis i jaką rolę pełni rezydent serwisowy? Na te i inne pytania można znaleźć odpowiedź w podcaście technicznym, gdzie Dyrektor Serwisu WDX S.A. – Sebastian Zaborowski zdradza tajniki funkcjonowania autoryzowanego serwisu oraz podpowiada jak dzięki korzystnym umowom serwisowym zredukować koszty operacyjne przedsiębiorstwa i wyeliminować ryzyko przestojów.

Czytaj więcej >

Zrównoważony kredyt w logistyce


Raben podpisał umowę na pięcioletni kredyt powiązany ze zrównoważonym rozwojem, (Sustainability Linked Loan – SLL) na kwotę 225 mln EUR, koordynowany przez 7 banków. Jest to jeden z pierwszych konsorcjalnych kredytów SLL w europejskiej branży logistycznej oraz druga tego typu transakcja w Polsce.

Marża kredytu SLL zależna jest od spełnienia przez Raben warunków określanych przez pięć kluczowych wskaźników efektywności (KPI) w obszarach środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG) dla sektora TSL. Cele stanowią innowacyjne połączenie wewnętrznych KPI i oceny wskaźników ESG przez podmiot zewnętrzny. Zestaw pięciu wskaźników w kompleksowy sposób obejmuje kwestie z zakresu ESG istotne z punktu widzenia działalności Raben, w tym emisje gazów cieplarnianych, różnorodność pod względem płci i praktyki dotyczące ładu korporacyjnego. Kredyt ten to milowy krok dla europejskiego sektora transportu drogowego i logistyki, a także dla polskiego rynku finansowego.

Czytaj więcej >

Współpraca na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony pracy


Dziekan Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji a jednocześnie Prezes Zarządu Klastra LODZistics prof. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska podpisała deklarację współpracy pomiędzy Wydziałem a Stowarzyszeniem Rozwoju Kadr.

Niniejsza deklaracja przyczyni się do pogłębienia i rozwoju współpracy Wydziału z SRK w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony pracy w praktyce gospodarczej i kształtowania wysokiej kultury bezpieczeństwa. Jednym z celów współpracy będzie propagowanie wśród przedsiębiorców wysokiej kultury bezpieczeństwa pracy, a także wspieranie inicjatyw na rzecz popularyzacji i pogłębiania wiedzy z tego zakresu.

Czytaj więcej >

Nowa mapa pomocy publicznej dla Mazowsza


Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna wraz z Polską Agencją Inwestycji i Handlu organizuje 15 września (środa) o godz. 10:00 webinarium „Nowa Mapa Pomocy – Kluczowe zmiany dla Mazowsza”.

Celem spotkania będzie przybliżenie wiedzy na temat grantów rządowych oraz pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu nowej inwestycji.

Komisja Europejska przyjęła nowe wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa na lata 2022–2027. Dla części regionów zmiany te wiążą się z dużą stratą – zmiany szczególnie dotkliwie obejmą przedsiębiorców z regionu warszawskiego.

Firmy, które planują inwestycje w najbliższym czasie na tych obszarach powinny pamiętać, że już niedługo zmniejszy się intensywność pomocy lub zostanie ona całkowicie wykluczona. Warto się pospieszyć i postarać o uzyskanie decyzji o wsparciu jeszcze przed zmianą, w tym roku.

Czytaj więcej >

LODZistics

Logistyczna Sieć Biznesowa Polski Centralnej


www.lodzistics.pl

biuro@lodzistics.pl

tel: 42 631 29 20


Śledz nas na:

(c) LODZistics 2020


Wysłano dzięki:
GetResponse