Subject: Newsletter ICT Polska Centralna Klaster nr 19 z dnia 22.01.2021

Newsletter ICT Polska Centralna Klaster nr 19
Zapraszamy do lektury newslettera ICT Polska Centralna Klaster

Ericsson najlepszym pracodawcą według studentów Politechniki Łódzkiej

Studenci Politechniki Łódzkiej wybrali firmę, która jest ich zdaniem najlepszym pracodawcą z województwa łódzkiego w 2020 roku. Laureatem głosowania został Ericsson. Rektor Politechniki Łódzkiej, prof. Krzysztof Jóźwik wręczył  przedstawicielom firmy pamiątkową statuetkę i dyplom.


 


Wynalazek studenta UŁ pomoże w walce z koronawirusem

Deepjyoti Nath, student informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ pochodzący z Indii, pracuje nad skonstruowaniem wydajnego robota do automatycznej dezynfekcji szpitali. Pierwszy prototyp Robo-UV dostał pierwszą nagrodę podczas „Forum Wizja Rozwoju” w Gdyni. Ma zapewnić efektywną pomoc służbie zdrowia podczas pandemii.

 


2021 rok pod znakiem paperless i cyfrowej komunikacji z klientem

W 2020 roku cyfryzacja była odmieniana przez wszystkie przypadki. Wiele organizacji właśnie w tym okresie zdecydowało się na nowe systemy, procesy czy też zmiany w dotychczasowym prowadzeniu firmy. Jakie trendy w 2021 roku wpłyną na cyfrową komunikację z klientem?


Pierwsza edycja śląskiego hackathonu „B-hack Barbórka 4.0”

W dniach 4-5 grudnia odbyła się pierwsza edycja śląskiego hackathonu „B-hack Barbórka 4.0”. Pracownicy z Accenture ATC Poland nie tylko brali w nim czynny udział, ale również go współorganizowali. Hackathon był odpowiedzią na potrzeby miasta, biznesu oraz sektora NGO. Wybranych zostało finalnie 5 problemów od jednostek, które były organizatorami wydarzenia. Z Accenture było zaangażowanych 13 pracowników i 3 mentorów. Jednym ze zwycięskich rozwiązań okazał się być pomysł naszej drużyny- infokiosk, którego funkcje miałyby pomóc osobom starszym i wykluczonym w zdobywaniu informacji o wydarzeniach kulturalnych dzielnicy lub miasta. Jesteśmy bardzo dumni z tego osiągnięcia- pokazuje to, jak wartościowa może być współpraca odrębnych sektorów nad społecznymi problemami.

EDM Webinar “Data: lake or swamp?” How to make data projects truly beneficial?

Jak nie utonąć w powodzi danych i sprawić, ze projekty oparte o dane będą naprawdę wartościowe? Jak możemy wykorzystać takie tematy jak Data semantics, Machine Learning czy NLP do właściwego zarządzania danymi?
Na te pytania w prosty, przystępny i "nie-dla-geeków" sposób odpowiedzą eksperci w trakcie webinaru organizowanego wspólnie przez MakoLab, MakoLab Consulting i EDM Council - światową organizacją zajmującą się tematyką zarządania danymi.


Podpis Fujitsu pod Deklaracją Różnorodności ABSL

Wzajemny szacunek, wsparcie i otwartość na różnorodność to podstawy działania Fujitsu. Należymy do @ABSL, więc z przyjemnością podpisaliśmy Deklarację Różnorodności oraz Włączania, którą organizacja ta przygotowała w ramach akcji #WorkingTogether. Deklaracja jest wyrazem naszego poparcia dla równego traktowania w miejscu pracy bez względu na narodowość, stopień sprawności, orientację seksualną, płeć, pochodzenie etniczne, przekonania polityczne, rasę, religię, tożsamość płciową, wiek, wyznanie, formę zatrudnienia, a także inne przesłanki narażone na zachowania wykluczające. Pozdrawiamy wszystkie firmy, które włączyły się w tę inicjatywę. Razem możemy naprawdę wiele!

 


Ruszył przetarg na dostawę pociągów elektryczno – spalinowych dla ŁKA.

W dniu 22 grudnia br. Urząd Publikacji Unii Europejskiej opublikował ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę 3 sztuk trójczłonowych, dwunapędowych elektryczno-spalinowych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania przez okres 10 lat od dnia przekazania pojazdów do eksploatacji.

Telekonferencje Klastra

Zapraszamy do udziału w cyklicznych telekonferencjach roboczych Klastra:
- dot. HRu - poniedziałki, godz. 11:00
- dot. promocji  - piątki, godz. 13:00

Osoby, które chciałyby dołączyć do telekonferencji, prosimy o kontakt mailowy pod adresem office@ictcluster.pl .
Śledz nas na:
© ICT Polska Centralna Klaster 2021
Możesz wypisać się lub zmienić dane kontaktowe w dowolnym momencie.