Temat: Newsletter 1-8 czerwca 2016

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
Newsletter 1-8 czerwca 2016
SEMINARIUM VARSAVIANISTYCZNE
7 czerwca 2016 r., godz.11:00 
Dlaczego Warszawa — o migracjach Żydów w drugiej połowie XVIII wieku.
 dr Hanną Węgrzynek.

W drugiej połowie XVIII wieku można zaobserwować liczny napływ Żydów do Warszawy i sąsiednich miejscowości, pomimo że na całym tym obszarze ciągle obowiązywało prawo de non tolerandis Iudaeis, czyli zakaz osadnictwa żydowskiego. Skąd pochodzili przybywający do Warszawy Żydzi i co spowodowało, że podjęli ryzyko nielegalnego pobytu w mieście? Wykład będzie stanowił próbę odpowiedzi na te i inne pytania związane z zawiłymi początkami największej gminy żydowskiej w Europie.

Dr Hanna Węgrzynek jest historyczką. Zajmuje się dziejami Żydów w Polsce a zwłaszcza ich funkcjonowaniem w przestrzeni miejskiej oraz relacjami chrześcijańsko–żydowskimi, a także kwestią prezentacji problematyki żydowskiej w polskich podręcznikach szkolnych. Obecnie pracuje w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Seminarium poprowadzi dr Zofia Borzymińska z Żydowskiego Instytutu Historycznego.
SPOTKANIE Z ANKĄ GRUPIŃSKĄ W KSIĘGARNI NA TŁOMACKIEM
12 czerwca 2016 r., godz.15:00

Księgarnia na Tłomackiem zaprasza na spotkanie z Anką Grupińską, autorką książek stanowiących zapis żydowskich losów. 

Anka Grupińska, jest pisarką, dziennikarką, reportażystką, współautorką wystaw, autorką i koordynatorką projektów historii mówionej. Przez wiele lat zajmowała się historią Zagłady Żydów, a także kulturą i historią współczesnego Izraela. Opublikowała m.in. książki „Ciągle po kole. Rozmowy z żołnierzami getta warszawskiego”, „Najtrudniej jest spotkać Lilit. Opowieści chasydzkich kobiet”, „Odczytanie listy. Opowieści o powstańcach żydowskich”.

Spotkanie poprowadzi Alicja Kościan, pracowniczka biblioteki Żydowskiego Instytutu Historycznego. 

Zapraszamy 12 czerwca 2016 roku, na godzinę 15 do Księgarni na Tłomackiem w siedzibie Żydowskiego Instytutu Historycznego przy ul. Tłomackie 3/5 w Warszawie.

Wstęp wolny.

CZWARTEK NA TŁOMACKIEM
16 czerwca 2016 r., godz. 18:00
Spotkanie Klubu Czytelniczego

Tym razem porozmawiamy o autobiograficznej powieści Amosa Oza „Opowieść o miłości i mroku” i jej ekranizacji, którą wyreżyserowała 
(i w której zagrała matkę Oza) Natalie Portman. 

Powieść jest osobistą refleksją nad losami rodziny autora, Izraelem lat jego dzieciństwa oraz rodzinnym dramatem jakim była śmierć jego matki. Dowiadujemy się z niej również kiedy Oz postanowił zostać pisarzem i dlaczego. Opiekunka Klubu i prowadząca spotkanie Alicja Kościan z biblioteki ŻIH, nie ukrywa że to jedna z ulubionych lektur w jej życiu. 

Spotkanie odbędzie się w naszej Księgarni.

Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji seminarium 
„Świadectwa Zagłady” w ramach Akademii Letniej 2016, które odbędzie się w dniach 1–4 sierpnia br. w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie. 

Seminarium przeznaczone jest dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych i edukatorów oraz lokalnych aktywistów zaangażowanych w realizację projektów związanych z tematyką żydowską i zagadnieniami dotyczącymi wielokulturowości i tolerancji. 

Program Seminarium „Świadectwa Zagłady” w całości poświęcony będzie zagadnieniom związanym z Zagładą. Czterodniowe szkolenie nie tylko obejmie serię wykładów, spacerów, pokazów filmowych na temat historii Holokaustu, ale również szereg dyskusji, w tym również na temat problemów związanych z nauczaniem o tej trudnej i złożonej tematyce. 

Poprzez seminarium chcemy stworzyć platformę, dzięki której nauczyciele z całej Polski, przy pomocy naszych ekspertów, będą mogli wymienić się doświadczeniem oraz wypracować najlepszy, optymalny sposób dotarcia do swoich uczniów. 

Dlatego z myślą o jak najlepszym wypracowaniu modelu w nauczaniu o Holokauście, uwzględniającym zarówno konteksty jak i niuanse, opracowaliśmy program pierwszej edycji seminarium. Składa się na niego pięć różnych bloków tematycznych: 

Panel 1: Archiwum Ringelbluma jako najważniejsze świadectwo Zagłady;

Panel 2: Pamięć o zamordowanym narodzie;

Panel 3: Holokaust a świadectwa literackie;

Panel 4: Holokaust w przedstawieniach filmowych;

Panel 5. Współczesne problemy w nauczaniu o Zagładzie.

Ponadto uczestnicy szkolenia wezmą udział w wizycie studyjnej w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince w 73. rocznicę buntu w tym ośrodku Zagłady, gdzie m.in. spotkają się ze świadkiem Zagłady – Krystyną Willenberg.

WYSTAWA
AMSTERDAM POLSKICH ŻYDÓW

Podstawę ekspozycji stanowi pozostająca w zbiorach ŻIH, licząca ponad 200 tomów, kolekcja amsterdamskich starych druków z XVII i XVIII wieku. Autorzy wybrali z niej 30 pozycji, które według nich stanowią najlepszą ilustrację omawianego okresu rozwoju drukarstwa hebrajskiego.

Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.