Temat: Newsletter 10-17 maja 2017

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
Newsletter 10-17 maja 2017
CZWARTEK NA TŁOMACKIEM
11 maja, godz. 18:00
Wielka nieobecna - spotkanie

Od kilku lat Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma przypomina mieszkańcom stolicy o jednym z najważniejszych budynków przedwojennej Warszawy. W tym roku mijają już 74 lata od zburzenia Wielkiej Synagogi na Tłomackiem. Zniszczenie budowli na rozkaz Jurgena Stroopa było symbolicznym aktem zakończenia istnienia dzielnicy żydowskiej w Warszawie. Zaprojektowana przez najlepszego, a zarazem najdroższego ówczesnego warszawskiego architekta Leandra Marconiego, budząca strach niektórych wyznawców judaizmu, istniała zaledwie 65 lat, a w jej miejscu stoi dziś Błękitny Wieżowiec.

Spotkanie z cyklu „Czwartki na Tłomackiem” 11 maja 2017 o godzinie 18:00 poświęcimy społeczności warszawskich Żydów od końca XVIII wieku, niuansach budowy synagogi i jej detalach architektonicznych oraz powojennych przekształceniach Placu Tłomackie. 

Dyskutować będą dr Eleonora Bergman, dr Paweł Fijałkowski oraz varsavianista Jerzy Majewski.
Leśmiana kROK w nie-byt
14 maja, godz. 15:00

Zapraszamy na spotkanie z pisarzem Piotrem Pazińskim i psychologiem Krzysztofem Srebrnym, którzy będą próbowali odpowiedzieć na leśmianowskie pytania: o boga i niebyt, o zmysły i śmierć. Być może uda się porozmawiać o bytach kalekich, nieudanych, niespełnionych, o "życiu pomiędzy". Sprawdzimy, czy tropy jego wierszy nie prowadzą wprost do królestwa nieświadomości, a "Sady rozstajne" i "Majki stodolne"- nie są tak naprawdę maskami smutku. Być może lektura Leśmiana, to lektura melancholii i opis doświadczenia niespełnienia?..
rozmowę poprowadzi Anna Kaplińska-Struss. 

Spotkanie odbędzie się 
w Księgarni na Tłomackiem
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, oraz Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma zapraszają na

Drite Shtilkayt – koncert w 74. rocznicę wysadzenia 
Wielkiej Synagogi na Tłomackiem
16 maja, godz.19:00

16 maja 1943 roku, na osobiste polecenia Heinricha Himmlera wysadzono w powietrze Wielką Synagogę mieszczącą się przy ulicy Tłomackie. "Getto warszawskie skończyło swój żywot. Bo tak chciał Adolf Hitler i Heinrich Himmler" - pisał w raporcie do swoich mocodawców Jürgen Stroop, odpowiedzialny za likwidację warszawskiego getta.

74 lata później chcemy nie tylko pamiętać o tym tragicznym wydarzeniu, ale także pokazać, że muzyka, która niegdyś rozbrzmiewała w Wielkiej Synagodze wciąż jest źródłem emocji i artystycznej inspiracji. W audytorium Muzeum POLIN swoją premierę płytową będzie miał projekt Marcina Lenarczyka (DJ Lenara) "Drite Shtilkayt": koncert – misterium - hołd dla polskiej tradycji kantoralnej. Lenarczyk odnalazł w jednym z antykwariatów Tel Awiwu niezwykłą kolekcję starych, szelakowych płyt z nagraniami wielkich przedwojennych kantorów Gerszona Siroty, Mosze Kusewickiego, a także chóru Dawida Ajzensztadta. Korzystając z nowoczesnych technik i czerpiąc z zasobów Żydowskiego Instytutu Historycznego DJ Lenar dokonał rearanżacji archiwalnych nagrań. Poddał je kreatywnemu montażowi muzycznemu tworząc unikalną, nowatorska kompozycję, która przybrała kształt jednolitego, dźwiękowego kolażu.

Tego wieczoru usłyszymy również drugi premierowy projekt - litewskiego muzyka i kompozytora Arturasa Bumšteinasa pt. "Musikaliszer Pinkos". W oparciu o zbiór pieśni chasydzkich, wydanych Wilnie w 1927 roku przez Abrahama Berensteina, Bumsteinas stworzył swoje kompozycje, wykorzystując radziecki syntezator Polyvox. Partia elektroniczna uzupełniona została nagraniami legenbdarnych kantorów, w okresie przedwojennym związanych z ziemiami polskimi. Na koncercie w Warszawie towarzyszyć mu będzie dwóch solistów – improwizujących trębaczy: Kamil Szuszkiewicz (PL) i Dominykas Vyšniauskas (LT).

Jury Nagrody im. Marii i Łukasza Hirszowiczów pod przewodnictwem prof. Barbary Engelking na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2017 roku postanowiło uhonorować nagrodą za rok 2016:

W kategorii: publikacja

Monikę Sznajderman za książkę Fałszerze pieprzu, w której osobista historia rodzinna autorki jest punktem wyjścia do refleksji nad mechanizmami wypierania ze zbiorowej świadomości pamięci o polskich Żydach oraz głęboko zakorzenionego antysemityzmu, a świetna literacka tkanka jest polem rozważań nad splotami polsko-żydowskiej historii.

W kategorii: działalność artystyczna

Krystynę Piotrowską — za wieloletni proces angażowania polskich artystów w pracę nad żydowską pamięcią podczas kolejnych edycji projektu „Próżna” w Warszawie oraz za dyskurs na tematy polsko-żydowskie, prowadzony w sposób twórczy w dziełach sztuki.

W kategorii działalność społeczna

Marka Szukalaka twórcy Oficyny Bibliofilów, autora i wydawcy Słownika Biograficznego Żydów dawnej Łodzi, dyrektora Fundacji „Monumentum Iudaicum Lodzense” – za opiekę nad cmentarzem żydowskim w Łodzi, organizowanie spotkań, wystaw i koncertów przybliżających kulturę żydowską.

Wręczenie nagród odbędzie się 18 maja 2017 o g. 18 w siedzibie ŻIH.

Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.