Temat: Newsletter 11 - 18 listopada 2015

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
Newsletter 11 - 18 listopada 2015
KONFERENCJA NAUKOWA
JIDYSZYZM: MITOLOGIE I IKONOGRAFIE
15–16.11.2015

15–16 listopada 2015 Pracownia Badań nad Kulturą Jidysz Żydowskiego Instytutu Historycznego organizuje we współpracy z Maison de la Culture Yiddish — Bibliothèque Medem w Paryżu międzynarodową konferencję „Yiddishism: Mythologies and Iconographies” – „Jidyszyzm: Mitologie i Ikonografie”.

W czasie konferencji chcielibyśmy krytycznie przyjrzeć mitologiom i ikonografiom jidyszyzmu. Przede wszystkim interesują nas okres pomiędzy 1888r. a 1939 r., jest to czas szczególnie intensywny jeśli chodzi o kreowanie mitów, ikon i rytuałów. Szczególną uwagę chcemy zwrócić na rolę tych zjawisk w czasie Zagłady, oraz wpływu Zagłady na ich kształt i obecność w kulturze powojennej i współczesnej.

Konferencja jest realizowana w ramach przez projektu naukowego „Inteligencja Jidyszlandu — języki, tożsamości, wizje kultury”. 

Partnerami konferencji są: Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych oraz Fundacja im. Michała Friedmana.

Konferencja stanowi część obchodów roku I.L. Pereca w Żydowskim Instytucie Historycznym. 

Komitet Naukowy Konferencji: Prof. Mikhail Krutikov (Michigan University), Dr Yitskhok Niborski (INALCO), Prof. Simon Neuberg (Universität Trier), Prof. Eugenia Prokop-Janiec (Uniwersytet Jagieloński), Dr. Joanna Nalewajko-Kulikov (PAN)

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia oraz nadsyłania zgłoszeń znajdziecie poniżej
SEMINARIUM NAUKOWE
17 listopada 2015 r., godz. 11.00
„NA STRAŻY SKARBÓW — Z DZIAŁALNOŚCI PRACOWNI KONSERWATORSKIEJ ŻIH”

Wykład poświęcony będzie metodom konserwacji zniszczonych dokumentów, znajdujących się w zbiorach Żydowskiego Instytutu Historycznego przed ich wprowadzeniem do Centralnej Biblioteki Judaistycznej (www.cbj.jhi.pl). Kierowniczka naszej Pracowni Konserwatorskiej Violetta Bachur przedstawi najnowsze metody konserwacji unikalnych tytułów prasowych oraz nowe sposoby badawcze, wykorzystywane w odczytywaniu zatartych stron z najcenniejszej naszej kolekcji – Archiwum Ringelbluma (m. in. metoda hiperspektralna — technika stosowana w kryminalistycznej analizie dokumentów, uczytelnianiu treści w zabytkowych rękopisach oraz w nieinwazyjnej analizie dzieł sztuki).
PRZEKAZANIE DO ŻIH ZBIORU KARTEK POCZTOWYCH Z GETTA WARSZAWSKIEGO

3 listopada 2015 roku w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma odbyła się konferencja prasowa, podczas której nastąpiło przekazanie kartek wysyłanych z getta warszawskiego do Lizbony, Londynu i Paryża. Gości zebranych w historycznym budynku Instytutu powitał jego dyrektor, profesor Paweł Śpiewak i przedstawił profesor Anitę Prażmowską historyczkę i wykładowczynię z London School of Economics oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny – Mariana Turskiego i Piotra Wiślickiego. Informacje o poczcie w getcie warszawskim oraz historię rodziny Tamary i Isaaca Deutscherów zaprezentowali pracownicy naukowi Żydowskiego Instytutu Historycznego – dr Agnieszka Haska i dr Piotr Kendziorek.
Wystawa „OCALAŁE. Kolekcja ŻIH” 
ukazuje fenomen polsko-żydowskiej kultury i sztuki od końca XIX do II wojny światowej.

Zbierane na terenie całego kraju od roku 1944, ocalone od zniszczenia dzieła są bardzo ważnym dokumentem i świadectwem historii polskich Żydów. Stanowią one trzon kolekcji malarstwa, grafiki i rzeźby znajdującej się w zbiorach Muzeum ŻIH. Dzięki jej stałemu uzupełnianiu Instytut zgromadził prace najważniejszych artystów żydowskiego pochodzenia, niejednokrotnie jest to jedyny pozostały po nich ślad, jedyna pamiątka. 

Na wystawie prezentujemy dzieła ukazujące bogactwo żydowsko-polskiego życia artystycznego przełomu XIX i XX wieku oraz przedwojennej Warszawy i wielu innych miast II Rzeczypospolitej.

Z uwagi na wymogi konserwatorskie część wystawy, prezentującą prace artystów tworzących w gettach w czasie niemieckiej okupacji, została zamknięta. Jednocześnie w związku z zainteresowaniem publiczności poruszoną tematyką, postanowiliśmy przedłużyć okres ekspozycji drugiej części wystawy, ukazującej prace z lat 1890-1939.
KSIĘGARNIA NA TŁOMACKIEM
  DZIAŁ GENEALOGII ŻIH
ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ

Trudno przecenić rolę darczyńców dla rozwoju Żydowskiego Instytutu Historycznego. Wsparciu wielu organizacji i hojnych sponsorów indywidualnych zawdzięczamy renowację budynku, jego rozbudowę, unowocześnienie ekspozycji, wyposażenie pracowni, opracowanie części zbiorów i zorganizowanie wielu wystaw. 
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.