Temat: Newsletter 12–18 marca 2014

Newsletter 12–18 marca 2014 r.
WYDARZENIA
„Podróż do lęku” – rozmowa z Zuzanną Janin
o wykluczonych i niechcianych
13 marca br. (czwartek), godz. 18.00
„Podróż do lęku” to pierwsza część najnowszego projektu Zuzanny Janin „KONIEC/THE END”. Praca wideo powstała po podróży autorki do Rosji, gdzie udała się w akcie solidarności z uwięzionymi artystkami z grupy Pussy Riot. „Podróż do lęku” to dla Zuzanny Janin odkrywanie realiów współczesnej Rosji. Artystka skupia się na ludziach ryzykujących wolność i wygodę na rzecz walki o lepsze jutro, na niezgadzających się na zło i opresję. „Podróż do lęku” to akt wspólnoty ze wstydem, strachem, poniżeniem, niepotrzebnością i wykluczeniem. Jest to także osobista i artystyczna podróż w głąb pamięci, przerywana obrazem-refrenem – zarejestrowaną akcją protestacyjno-performatywną, którą artystka przeprowadziła samotnie na placu Łubianka w Moskwie: Uwolnić Cвободa. Free. Po projekcji nagrania z Zuzanną Janin rozmawiać będzie profesor Paweł Śpiewak. Spotkanie poprowadzi Agnieszka Rayzacher.
Miejsce:
ŻIH, sala w Błękitnym Wieżowcu przy pl. Bankowym 2 (wejście od ul. Tłomackie, vis-a-vis drzwi wejściowych ŻIH-u).
Ostatnie dni zgłoszeń (do 16 marca 2014 r.) 
do konkursu artystycznego 
„Mowa Nienawiści. Wykluczam wykluczanie”
„Niechaj inkwizycja dochodzi, skąd się to zaczęło
i przez kogo”. Wystąpienia przeciwko Żydom
w Warszawie wiosną 1790 roku
18 marca br. (wtorek), godz. 11.00
Seminarium, które poprowadzi dr Zofia Borzymińska, będzie poświęcone wystąpieniom pospólstwa przeciwko Żydom, jakie miały miejsce w Warszawie wiosną 1790 roku. Zostanie zwrócona uwaga nie tylko na ich aspekt społeczny, ale też polityczny: rozgrywanie sprawy przez posłów i senatorów w czasie obrad Sejmu Wielkiego oraz zaangażowanie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wspomniane też będą echa tych wydarzeń na prowincji, gdzie zdarzały się opinie, że trzeba Żydów „wszystkich w pień wyrżnąć”.
Miejsce:
ŻIH, sala w Błękitnym Wieżowcu przy pl. Bankowym 2 (wejście od ul. Tłomackie, vis-a-vis drzwi wejściowych ŻIH-u).
Włodzimierz Szer „Do naszych dzieci. Wspomnienia”
20 marca br. (czwartek), godz. 18.00
Seminarium będzie poświęcone Włodzimierzowi Szerowi, profesorowi w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN.  W 1967 r. Szer wyemigrował wraz z rodziną do Stanów Zjednoczonych. W swoich wspomnieniach opisał życie warszawskich Żydów
w okresie przedwojennym, ucieczkę w 1939 r. na tereny zajęte przez Rosjan, zesłanie na Syberię oraz drogę bojową z Dywizją Kościuszkowską. Po wojnie Szer studiował w Łodzi. Jego wspomnienia obejmują także okres pracy naukowej
i dydaktycznej w Polsce i Stanach Zjednoczonych.
Szer był zapalonym szachistą, melomanem i kolekcjonerem płyt. Miłość do muzyki klasycznej przekazała mu matka, która przyprowadziła go na pierwsze koncerty do Filharmonii Warszawskiej. W Nowym Jorku kontynuował swoje muzyczne pasje i miał stały abonament w Carnegie Hall, gdzie jak pisze we wspomnieniach „barman, sympatyczny Irlandczyk, znał mnie i na przerwie przesyłał moją wódkę – Martini – ponad głowami tłumu”.
Z przyjaciółką Włodzimierza Szera, prof. Magdaleną Fikus, będzie rozmawiał dr Ryszard Burek.
Miejsce:
ŻIH, sala w Błękitnym Wieżowcu przy pl. Bankowym 2 (wejście od ul. Tłomackie, vis-a-vis drzwi wejściowych ŻIH-u).
WYSTAWY
 „Miasto i oczy” – fotografie Menachema Kipnisa
„Miasto i oczy” – dokumenty fotograficzne Menachema Kipnisa
Trudno uwierzyć, że fotografia była dodatkowym zajęciem tego wybitnego śpiewaka, pisarza, folklorysty, popularyzatora muzyki. Ale jak to się zdarza
w przypadku „ludzi renesansu“ wszystko, co robią, wynika z ich głębokiego zaangażowania i pasji.

Fotografia była wielką pasją Menachema Kipnisa. Zawdzięczamy mu fantastyczny dokument o walorach poznawczych, nie umniejszając artystycznym, przedstawiający życie żydowskie w II RP.

Jako dziennikarz i współpracownik nowojorskiego dziennika „The Yiddish Forward” („Forwerts”) zajmował się głównie fotografowaniem ludzi, mieszkańców miast
i miasteczek.

Na wystawie prezentujemy zbiór ponad 90 fotografii z kolekcji YIVO w Nowym Jorku, przypominając jednocześnie postać tego wybitnego artysty, który znaczną część swego życia spędził w Warszawie na Tłomackiem, a zmarł w maju 1942 roku
w getcie warszawskim.

Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma w przy ul. Tłomackie 3/5 w Warszawie
do 15 maja 2014 roku.
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.