Temat: Newsletter 5–11 marca 2014

Newsletter 5–11 marca 2014 r.
WYDARZENIA
Emanuel Ringelblum – bez retuszu
6 marca br. (czwartek), godz. 18.00
Mija właśnie 70 lat od śmierci Emanuela Ringelbluma, historyka, działacza społecznego, nauczyciela, ale przede wszystkim twórcy Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego, najbogatszego źródła wiedzy o Zagładzie polskich Żydów.

Ile niewiadomych kryje jednak wciąż przed nami biografia i dziedzictwo tego charyzmatycznego, bez reszty oddanego pracy człowieka? Co pewnego wiemy dziś o owianych tajemnicą okolicznościach jego śmierci? Jakie kontrowersje i spory budzić mogą jego życiowe wybory i opus magnum: Archiwum „Oneg Szabat”?
Zapraszamy na debatę z udziałem dr Eleonory Bergman (ŻIH), prof. Tadeusza Epszteina (IH PAN) i prof. Dariusza Libionki (Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN).
Miejsce:
ŻIH, sala w Błękitnym Wieżowcu przy pl. Bankowym 2 (wejście od ul. Tłomackie, vis-a-vis drzwi wejściowych ŻIH-u).
70. rocznica dekonspiracji bunkra „Krysia” 
 zaproszenie na uroczyste zapalenie znicza
7 marca br. (piątek), godz. 12.00
W podziemnym bunkrze „Krysia” przy ul. Grójeckiej rodzina Wolskich przez kilkanaście miesięcy ukrywała 40 Żydów, wśród nich wybitnego historyka – Emanuela Ringelbluma z żoną i synem.

7 marca 1944 r., w wyniku polskiego donosu, bunkier został odkryty przez Niemców, a jego mieszkańcy wraz z opiekunami aresztowani i rozstrzelani na gruzach warszawskiego getta.

***
W 70. rocznicę tych tragicznych wydarzeń, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma oraz Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
zapraszają 7 marca 2014 r., o godz. 12:00 
na uroczyste zapalenie znicza i złożenia kwiatów pod pamiątkową tablicą przy ul. Grójeckiej 77 
 „Mowa Nienawiści. Wykluczam wykluczanie”
– konkurs artystyczny
Zgłoszenia do 16 marca 2014 r.
Fenomen ziomkostw płockich w Generalnym Gubernatorstwie – uwagi na marginesie edycji kolekcji listów płockich z Archiwum Ringelbluma
11 marca br. (wtorek), godz. 11.00
Na przełomie lutego i marca 1941 r. Niemcy wygnali z Płocka wszystkich zamieszkałych tam Żydów. Zostali oni przymusowo osiedleni w różnych miasteczkach dystryktu radomskiego Generalnego Gubernatorstwa. W nowych miejscach tworzyli komitety samopomocowe (ziomkostwa). Podobne inicjatywy zawiązywali przesiedleńcy żydowscy z innych miejscowości z okupywanych przez Niemców terenów. To, co wyróżniało ziomkostwa płockie, to powstanie scentralizowanego Komitetu Ziomkostwa Płockiego w Warszawie, który pośredniczył w udzielaniu pomocy społecznej przesiedleńcom i koordynował działalność lokalnych komitetów. Dzięki zachowanym w Archiwum Ringelbluma listom wysyłanym do warszawskiego Komitetu możemy przyjrzeć się funkcjonowaniu systemu samopomocy Żydów płockich. Więcej o tajnikach sytemu i fenomenie ziomkostw płockich, podczas seminarium, opowie Aleksandra Bańkowska z ŻIH-u.
Miejsce:
ŻIH, sala w Błękitnym Wieżowcu przy pl. Bankowym 2 (wejście od ul. Tłomackie, vis-a-vis drzwi wejściowych ŻIH-u).
„Podróż do lęku” – rozmowa z Zuzanną Janin
o wykluczonych i niechcianych
13 marca br. (czwartek), godz. 18.00
„Podróż do lęku” to pierwsza część najnowszego projektu Zuzanny Janin „KONIEC/THE END”. Praca wideo powstała po podróży autorki do Rosji, gdzie udała się w akcie solidarności z uwięzionymi artystkami z grupy Pussy Riot. „Podróż do lęku” to dla Zuzanny Janin odkrywanie realiów współczesnej Rosji. Artystka skupia się na ludziach ryzykujących wolność i wygodę na rzecz walki o lepsze jutro, na niezgadzających się na zło i opresję. „Podróż do lęku” to akt wspólnoty ze wstydem, strachem, poniżeniem, niepotrzebnością i wykluczeniem. Jest to także osobista i artystyczna podróż w głąb pamięci, przerywana obrazem-refrenem – zarejestrowaną akcją protestacyjno-performatywną, którą artystka przeprowadziła samotnie na placu Łubianka w Moskwie: Uwolnić Cвободa. Free. Po projekcji nagrania z Zuzanną Janin rozmawiać będzie profesor Paweł Śpiewak. Spotkanie poprowadzi Agnieszka Rayzacher.
Miejsce:
ŻIH, sala w Błękitnym Wieżowcu przy pl. Bankowym 2 (wejście od ul. Tłomackie, vis-a-vis drzwi wejściowych ŻIH-u).
WYSTAWY
 „Miasto i oczy” – fotografie Menachema Kipnisa
„Miasto i oczy” – dokumenty fotograficzne Menachema Kipnisa
Trudno uwierzyć, że fotografia była dodatkowym zajęciem tego wybitnego śpiewaka, pisarza, folklorysty, popularyzatora muzyki. Ale jak to się zdarza w przypadku „ludzi renesansu“ wszystko, co robią, wynika z ich głębokiego zaangażowania i pasji.

Fotografia była wielką pasją Menachema Kipnisa. Zawdzięczamy mu fantastyczny dokument o walorach poznawczych, nie umniejszając artystycznym, przedstawiający życie żydowskie w II RP.

Jako dziennikarz i współpracownik nowojorskiego dziennika „The Yiddish Forward” („Forwerts”) zajmował się głównie fotografowaniem ludzi, mieszkańców miast i miasteczek.

Na wystawie prezentujemy zbiór ponad 90 fotografii z kolekcji YIVO w Nowym Jorku, przypominając jednocześnie postać tego wybitnego artysty, który znaczną część swego życia spędził w Warszawie na Tłomackiem, a zmarł w maju 1942 roku w getcie warszawskim.

Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma w przy ul. Tłomackie 3/5 w Warszawie
do 15 maja 2014 roku.
 „Zbliżenia” – fotografie Yorama Grossa
„Zbliżenia” – fotografie Yorama (Jerzego) Grossa
Prezentowana obecnie w ŻIH-u wystawa, organizowana przy współpracy z Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie, pokazuje prace fotograficzne autorstwa Yorama Grossa – „fotografika codzienności”, znanego na świecie twórcy filmów animowanych, nazywanego australijskim Disneyem. Minimalistyczne w swej formie zdjęcia, 87-letniego dziś autora, wydobywają potencjał szczegółu, tym samym pokazując drugie życie przedmiotów – ich starzejące się, zniszczone, a zarazem tajemnicze oblicze. Zanurzone w estetyce codzienności fotografie stają się metaforycznym przekazem.


Wystawę można oglądać w Żydowskim Instytucie Historycznym w sali w Błękitnym Wieżowcu przy pl. Bankowym 2 (wejście od ul. Tłomackie, vis-a-vis drzwi wejściowych ŻIH-u). Wystawa będzie czynna do 30 kwietnia 2014 roku.
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.