Temat: Newsletter 26 lutego–4 marca 2014

Newsletter 26 lutego–4 marca 2014 r.
WYDARZENIA
Kino światowe a Holokaust
- krytyczny przegląd filmowy
27 lutego br. (czwartek), godz. 18.00
Twórcy filmowi od kilkudziesięciu lat próbują opowiedzieć o Zagładzie językiem kina. Czy jednak w ogóle wolno tak graniczne doświadczenia przenosić na ekrany, czy nie należałoby, parafrazując myśl Adorno, stanowczo rzec: „kręcenie filmów po/o Auschwitz jest barbarzyństwem”? W tych rozważaniach pomoże nam przygotowany specjalnie na tę okazję przez dr. Bartosza Kwiecińskiego (z Centrum Badań Holokaustu UJ) kolaż filmów, ukazujący zarówno błędy i zafałszowania, jak również najwybitniejsze obrazy Zagłady w światowej kinematografii.
Miejsce:
ŻIH, sala w Błękitnym Wieżowcu przy pl. Bankowym 2 (wejście od ul. Tłomackie, vis-a-vis drzwi wejściowych ŻIH-u).
 „Mowa Nienawiści. Wykluczam wykluczanie”
– konkurs artystyczny
Zgłoszenia do 16 marca 2014 r.
Kolekcjonerstwo sztuki w Warszawie na przełomie XIX i XX wieku jako aspekt badań nad inteligencją pochodzenia żydowskiego
4 marca br. (wtorek), godz. 11.00

Zdjęcie Leopolda Kronenberga wykonane przez Karola Beyera, (źródło: Wikipedia)
Społeczno-ekonomiczne przemiany w XIX wieku doprowadziły do wyłonienia się nowej elity, warstwy wielkich posiadaczy, którzy oprócz obrotu kapitałem zainteresowani byli także szeroko pojętym mecenatem artystycznym. W Warszawie obrazy zamawiali i kupowali przede wszystkim Bersohnowie, Blochowie, Epsteinowie, Fajansowie, Flatauowie, Goldfederowie, Goldstandowie, Grossmanowie, Hermanowie, Kronenbergowie, Lesterowie, Natansonowie, Poznańscy, Rosenbaumowie, Rotwandowie, Welliszowie, Wertheimowie i Wieniawscy, nie wspominając o pojedynczych postaciach, jak Bronisław Krystall, Eugeniusz Lewenstern, Bernard Lauer. Przedstawiciele wielkiej burżuazji, ale również miejska inteligencja, głównie prawnicy, lekarze, architekci, stanowili środowisko nowych odbiorców oraz nabywców sztuki polskiej przełomu wieków. Nierzadko aspirowali do roli zaangażowanych krytyków, intelektualnych partnerów w dyskursie o roli i formie rodzimej sztuki. Zbieranie polskiego malarstwa przez kolekcjonerów pochodzenia żydowskiego stanowiło zjawisko na ogromną skalę, które wymaga osobnej analizy jako istotny fragment wspólnej przeszłości.
Sedecznie zapraszamy na seminarium, które poprowadzi Milena Woźniak.
Miejsce:
ŻIH, sala w Błękitnym Wieżowcu przy pl. Bankowym 2 (wejście od ul. Tłomackie, vis-a-vis drzwi wejściowych ŻIH-u).
Emanuel Ringelblum – bez retuszu
6 marca br. (czwartek), godz. 18.00
Mija właśnie 70 lat od śmierci Emanuela Ringelbluma, historyka, działacza społecznego, nauczyciela, ale przede wszystkim twórcy Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego, najbogatszego źródła wiedzy o Zagładzie polskich Żydów.

Ile niewiadomych kryje jednak wciąż przed nami biografia i dziedzictwo tego charyzmatycznego, bez reszty oddanego pracy człowieka? Co pewnego wiemy dziś o owianych tajemnicą okolicznościach jego śmierci? Jakie kontrowersje i spory budzić mogą jego życiowe wybory i opus magnum: Archiwum „Oneg Szabat”?
Zapraszamy na debatę z udziałem dr Eleonory Bergman (ŻIH), prof. Tadeusza Epszteina (IH PAN) i prof. Dariusza Libionki (Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN).

Miejsce:
ŻIH, sala w Błękitnym Wieżowcu przy pl. Bankowym 2 (wejście od ul. Tłomackie, vis-a-vis drzwi wejściowych ŻIH-u).
WYSTAWY
 „Miasto i oczy” – fotografie Menachema Kipnisa
„Miasto i oczy” – dokumenty fotograficzne Menachema Kipnisa
Trudno uwierzyć, że fotografia była dodatkowym zajęciem tego wybitnego śpiewaka, pisarza, folklorysty, popularyzatora muzyki. Ale jak to się zdarza w przypadku „ludzi renesansu“ wszystko, co robią, wynika z ich głębokiego zaangażowania i pasji.

Fotografia była wielką pasją Menachema Kipnisa. Zawdzięczamy mu fantastyczny dokument o walorach poznawczych, nie umniejszając artystycznym, przedstawiający życie żydowskie w II RP.

Jako dziennikarz i współpracownik nowojorskiego dziennika „The Yiddish Forward” („Forwerts”) zajmował się głównie fotografowaniem ludzi, mieszkańców miast i miasteczek.

Na wystawie prezentujemy zbiór ponad 90 fotografii z kolekcji YIVO w Nowym Jorku, przypominając jednocześnie postać tego wybitnego artysty, który znaczną część swego życia spędził w Warszawie na Tłomackiem, a zmarł w maju 1942 roku w getcie warszawskim.

Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma w przy ul. Tłomackie 3/5 w Warszawie
do 15 maja 2014 roku.
„Obcy i niemili. Antysemickie rysunki 
z prasy polskiej 1919–1939"
„Obcy i niemili”
Ekspozycja prezentuje karykatury towarzyszące antysemickim artykułom. Stanowiły one jedną z metod stymulacji niechęci wobec Żydów, wpływając na nastroje i poglądy na tzw. „kwestię żydowską”.
Wystawę można zwiedzać od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00–18:00 oraz w niedzielę w godzinach 10:00–18:00. Wystawę można zobaczyć jeszcze tylko do 28 lutego 2014 r. Zapraszamy.
 „Zbliżenia” – fotografie Yorama Grossa
„Zbliżenia” – fotografie Yorama (Jerzego) Grossa
Prezentowana obecnie w ŻIH-u wystawa, organizowana przy współpracy z Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie, pokazuje prace fotograficzne autorstwa Yorama Grossa – „fotografika codzienności”, znanego na świecie twórcy filmów animowanych, nazywanego australijskim Disneyem. Minimalistyczne w swej formie zdjęcia, 87-letniego dziś autora, wydobywają potencjał szczegółu, tym samym pokazując drugie życie przedmiotów – ich starzejące się, zniszczone, a zarazem tajemnicze oblicze. Zanurzone w estetyce codzienności fotografie stają się metaforycznym przekazem.


Wystawę można oglądać w Żydowskim Instytucie Historycznym w sali w Błękitnym Wieżowcu przy pl. Bankowym 2 (wejście od ul. Tłomackie, vis-a-vis drzwi wejściowych ŻIH-u). Wystawa będzie czynna do 30 kwietnia 2014 roku.
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.