Temat: Newsletter 14-21 grudnia 2016

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
Newsletter 14-20 grudnia 2016
KSIĘGARNIA NA TŁOMACKIEM 
Spotkanie z Anną Kaszubą-Dębską
15 grudnia, godzina 18:00

Zapraszamy na spotkanie z Anną Kaszubą-Dębską poświęcone jej najnowszej książce „Kobiety i Schulz”.

Książka „Kobiety i Schulz” to efekt blisko dwuletnich badań naukowych w archiwach całego świata, dotyczących życiorysu Brunona Schulza oraz kilkunastu kobiet, które miały istotny wpływ na jego życie i twórczość. Podczas poszukiwań autorka dotarła do wielu nieznanych dotąd faktów które rzucają zupełnie nowe światło na życie pisarza. Równocześnie przywraca pamięć o kilkunastu zupełnie zapomnianych kobietach, które często miały istotny wpływ na życie intelektualne Polski, Europy i Ameryki.SEMINARIUM VARSAVIANISTYCZNE
„My bidne, nędzne i uboge Żydzi, wiele sił naszych staje, czyniemy nasze przysługi i odbywamy powinność w Ojczyźnie…”.
Żydzi w Warszawie w czasie insurekcji kościuszkowskiej

20 grudnia, godz. 11:00

Wykład wygłosi dr Zofia Borzymińska z Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Obecność żydowska w stolicy Rzeczypospolitej wciąż akceptowana jedynie pod pewnymi warunkami, w czasie powstania kościuszkowskiego stała się bezspornym faktem. 
W przeludnionym, oblężonym mieście warunki te z konieczności musiały ulec zmianie, tym bardziej, że zostało ono zamknięte.
18 grudnia, godz.10:00-18:00

Zapraszamy na przedświąteczny kiermasz do naszej 
Księgarni na Tłomackiem.

Do 30% rabatu na książki.

Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.