Temat: Newsletter 7-14 grudnia 2016

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
Newsletter 7-14 grudnia 2016
CZWARTEK NA TŁOMACKIEM 
Spotkanie z Henrykiem Grynbergiem
8 grudnia, godzina 18:00

Zapraszamy Państwa na potkanie z Henrykiem Grynbergiem
poświęcone pracom nad trzecią częścią "Pamiętnika".


Henryk Grynberg urodził się 4 lipca 1936 roku, prozaik, poeta, dramaturg i eseista, laureat wielu prestiżowych nagród literackich, autor ponad dwudziestu książek, w których postawił sobie za cel bycie kronikarzem losu Żydów polskich.

Z całej, licznej rodziny Henryka Grynberga wojnę przeżyli jedynie on i matka. Lata 1942-44 przeżył w kryjówkach i na tzw. "aryjskich papierach". Po wojnie mieszkał w Łodzi i w Warszawie. W roku 1967 jako aktor warszawskiego Teatru Żydowskiego wyjechał na tournee do USA, gdzie pozostał i gdzie mieszka do dzisiaj.


SEMINARIUM NAUKOWE
Rodziny w getcie warszawskim - przemiany i reakcje na kryzys.
13 grudnia, godz. 11:00

Zapraszamy Państwa na ostatnie seminarium naukowe w tym roku.
Wykład poprowadzi Maria Ferenc-Piotrowska (lauretka II nagrody w kategorii pracy magisterskiej w tegorocznej edycji konkursu im. M. Bałabana) 
Tematem seminarium będzie: Rodziny w getcie warszawskim - przemiany i reakcje na kryzys.

Bycie częścią wspólnoty rodzinnej to istotna część ludzkiego doświadczenia. Jak ta ważna część ludzkiego życia wyglądała w warunkach skrajnych, w których znaleźli się mieszkańcy warszawskiego getta? Rodzina była dla wielu osób najważniejszą wspólnotą, która pozwalała myśleć o sobie w kategoriach interesu grupowego i solidarności; źródłem poczucia sensu i motywacji do życia, więzi społecznych oraz bliskości. Z drugiej strony, w czasie wojny mogła stanowić poważne obciążenie; głód, bieda i ograniczenie intymności powodowały konflikty, zaś przetrwanie było przede wszystkim indywidualne.

CZWARTEK NA TŁOMACKIEM
Spotkanie z Anną Kaszubą-Dębską, autorką książki Kobiety i Schulz
15 grudnia, godz.18:00

Książka „Kobiety i Schulz” to efekt blisko dwuletnich badań naukowych w archiwach całego świata, dotyczących życiorysu Brunona Schulza oraz kilkunastu kobiet, które miały istotny wpływ na jego życie i twórczość. Podczas poszukiwań autorka dotarła do wielu nieznanych dotąd faktów które rzucają zupełnie nowe światło na życie pisarza. 
Równocześnie przywraca pamięć o kilkunastu zupełnie zapomnianych kobietach, które często miały istotny wpływ na życie intelektualne Polski, Europy i Ameryki.

Anna Kaszuba-Dębska — malarka i graficzka, reżyserka filmów animowanych, na co dzień projektuje i ilustruje książki. Pracuje nad doktoratem poświęconym kobietom z kręgu Brunona Schulza pod opieką prof. Macieja Buszewicza w Pracowni Projektowania Książki i Typografii na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

18 grudnia, godz.10:00-18:00
Przedświąteczny kiermasz w naszej 
Księgarni na Tłomackiem.

Do 30% rabatu na książki.

Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.