Temat: Newsletter 30 listopada - 7 grudnia 2016 SPROSTOWANIE

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
SEMINARIUM NAUKOWE ODBĘDZIE SIĘ 6 GRUDNIA (WTOREK) O GODZINIE 11:00, NIE 4 GRUDNIA.

PRZEPRASZAMY ZA POMYŁKĘ

SEMINARIUM NAUKOWE
Sąd Najwyższy Izraela jako sąd konstytucyjny
6 grudnia, godz.11:00
Wykład dr Anny Rataj 

Autorka książki "Sąd Najwyższy Izraela jako sąd konstytucyjny: Przyczynek do badań nad aktywizmem sędziowskim" opowie o kształtowaniu się systemu konstytucyjnego Izraela oraz roli jaką odegrał w tym procesie Sąd Najwyższy. Poczynając od przedstawienia drogi Izraela do własnej państwowości i jego ustroju politycznego, autorka wyjaśni jak wyglądają gwarancje ochrony praw człowieka w Izraelu oraz wzajemne relacje pomiędzy Sądem Najwyższym a innymi organami państwowymi i społeczeństwem izraelskim. 

W czasie spotkania autorka opowie o motywach podjęcia tego tematu, o sposobie pracy ze źródłami oraz głównych wnioskach płynących z książki, a następnie podjęta zostanie dyskusja na temat roli sądu konstytucyjnego we współczesnym państwie demokratycznym


Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.