Temat: Newsletter 19-26 października 2017

Newsletter 19-26 października 2017
Liczyło się wszystko. Nawet pozorne śmieci. Każdy dowód aktywności ludzi w getcie włączano w dokumentację Podziemnego Archiwum. Ten niewinny papierek po sacharynowym cukierku jest również ważnym świadectwem historii. Pochodzi z Fabryki Cukrów Wiktoria. Na papierku widnieje hasło: "Dla wszystkich". 
Zobacz, co jeszcze wchodziło w skład tajnego Archiwum.

Program Oneg Szabat, zainicjowany z okazji 70 lecia ŻIH, realizowany jest przez Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego.
RUSZA PORTAL EDUKACYJNY DELET (HEBR. ‘DRZWI’)

Na portalu udostępniamy dokumenty z całej kolekcji Oneg Szabat i dzieła sztuki. Projekt powstał z inicjatywy Stowarzyszenia ŻIH w Polsce w partnerstwie z Żydowskim Instytutem Historycznym im. E. Ringelbluma.

Portal Delet (hebr. ‘drzwi’) to innowacyjne i zaawansowane technologicznie narzędzie do tworzenia materiałów edukacyjnych, wirtualnych lekcji i wystaw na podstawie zasobów zgromadzonych w naszym cyfrowym repozytorium: Centralnej Bibliotece Judaistycznej.

Delet jest elementem wieloletniego programu Oneg Szabat mającego na celu upowszechnienie spuścizny członków grupy Oneg Szabat: Podziemnego Archiwum Getta Warszawy. Stwarza unikalną okazję nie tylko do wnikliwego zapoznania się z materiałami, ale również do tworzenia na ich podstawie wyjątkowych prezentacji naukowych i edukacyjnych.

W portalu są dostępne także skany obrazów, rysunków, szkiców, drzeworytów, reprodukcji oraz form przestrzennych, m.in. dzieła z kolekcji Geli Seksztajn, której twórczość będzie tematem wirtualnego oprowadzania kuratorskiego w dniu 24 października.

SEMINARIUM NAUKOWE
Gela Seksztajn. Malować było jej jedynym pragnieniem.
24 października, godz. 14.00, wstęp wolny

"Gela Seksztajn.Malować było jej jedynym pragnieniem.
Oprowadzanie kuratorskie po umieszczonej na portalu Delet wirtualnej wystawie dzieł Geli Seksztajn". Oprowadzać i opowiadać o Geli Seksztajn będzie Małgorzata Czyńska.

„Jestem bodaj jedyna malarką spośród wszystkich żydowskich malarzy i w ogóle żydowskich twórców – ludzi sztuki, których już z nami nie ma. Sądzę, że naród żydowski w przyszłości nie powinien składać się wyłącznie z rzemieślników, jak: krawcy, szewcy, stolarze, lecz również z twórców i budowniczych kultury. Dlatego należy też ratować żydowskiego artystę, aby mógł później odtworzyć życie żydowskie za pomocą pióra i pędzla” – pisała Gela Seksztajn.

DELET jest częścią Programu „Oneg Szabat” - wieloletniego programu działań upowszechniających wiedzę o historii Archiwum Warszawskiego Getta i upamiętniających jego twórców: Emanuela Ringelbluma i grupę Oneg Szabat. Inicjatorami są Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Małgorzata Czyńska - historyk sztuki, dziennikarka, pisarka. Autorka tekstów o sztuce, wywiadów z artystami, portretów, specjalistka od historii mody i dizajnu, kuratorka wystaw. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Program Oneg Szabat realizowany jest przez Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego.


OŚWIADCZENIE

Oświadczenie ŻIH w sprawie wypowiedzi historyka lubelskiego IPN dr hab. Tomasza Panfila.

Polską opinię publiczną poruszyła w zeszłym tygodniu wypowiedź historyka lubelskiego IPN dr hab. Tomasza Panfila, w której porównywał los znajdujących się pod okupacją niemiecką Polaków i Żydów. Określając Rady Żydowskie jako elementu „żydowskiego samorządu” Panfil powielił w swojej wypowiedzi oficjalną narrację niemieckiej propagandy. Skazani na śmierć Żydzi mieli mieć w gettach pełną autonomię i tym samym sami mieli być winni wyniszczających ich tam chorób i głodu. Od jesieni 1940 do lipca 1942 roku, a więc jeszcze przed wywózkami do ośrodków zagłady, w samym getcie warszawskim zmarło z tego powodu ok. 92 tys. Żydów. Tworzenie żydowskiej administracji, jako sposobu zarządzania gettami, powinno być więc widziane nie tyle (jak chciałby tego historyk IPN i i jak twierdziła administracja niemiecka) jako przywilej, ale jako pierwszy krok w kierunku Zagłady.

Nic więc dziwnego, że wypowiedź historyka niemal jednogłośnie potępili badacze historii najnowszej, po pewnym czasie odciął się od niej też sam IPN. Skandaliczna wypowiedź dr. Panfila nie jest niestety zaskakująca.

70-LECIE ŻIH

1 października 2017 r. zainaugurowaliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny w Polsce jubileusz siedemdziesięciolecia powołania Żydowskiego Instytutu Historycznego. 
Niech ta okrągła rocznica stanie się okazją do podsumowania działalności Instytutu oraz naświetlenia celów na kolejne lata.

Niezwykłe w powojennej Polsce było to, że komunistyczne władze Żydom zorganizowanym od jesieni 1944 w Centralnym Komitecie Żydów Polskich udzieliły zgody na badania nad własną wojenną przeszłością i pozwoliły na powstanie jedynej w kraju naukowej instytucji mniejszości narodowej. Pod auspicjami Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej, a potem Żydowskiego Instytutu Historycznego, publikowano ważne do dzisiaj książki i artykuły. Potrzeba badań, opisania i poświadczenia Zagłady poszczególnych skupisk żydowskich była pośród nielicznych ocalonych przeogromna. Z największą pieczołowitością od momentu powstania Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej do dziś są gromadzone, porządkowane i wydawane wszelkie dokumenty, świadectwa, dzienniki, zapiski z czasów wojny. Najważniejszy wśród nich jest zbiór nazywany Podziemnym Archiwum Getta Warszawskiego. Sprawujemy nad nimi opiekę wspólnie ze Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.