Temat: Newsletter 19-26 października 2017

Newsletter 19-26 października 2017
70-LECIE ŻIH

1 października 2017 r. zainaugurowaliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny w Polsce jubileusz siedemdziesięciolecia powołania Żydowskiego Instytutu Historycznego. Niech ta okrągła rocznica stanie się okazją do podsumowania działalności Instytutu oraz naświetlenia celów na kolejne lata.

Niezwykłe w powojennej Polsce było to, że komunistyczne władze Żydom zorganizowanym od jesieni 1944 w Centralnym Komitecie Żydów Polskich udzieliły zgody na badania nad własną wojenną przeszłością i pozwoliły na powstanie jedynej w kraju naukowej instytucji mniejszości narodowej. Pod auspicjami Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej, a potem Żydowskiego Instytutu Historycznego, publikowano ważne do dzisiaj książki i artykuły. Potrzeba badań, opisania i poświadczenia Zagłady poszczególnych skupisk żydowskich była pośród nielicznych ocalonych przeogromna. Z największą pieczołowitością od momentu powstania Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej do dziś są gromadzone, porządkowane i wydawane wszelkie dokumenty, świadectwa, dzienniki, zapiski z czasów wojny. Najważniejszy wśród nich jest zbiór nazywany Podziemnym Archiwum Getta Warszawskiego. Sprawujemy nad nimi opiekę wspólnie ze Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.
TO JEST NASZ WSPÓLNY SKARB, KTÓRY MUSIMY STRZEC...

Z Piotrem Wiślickim, Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, o Archiwum Ringelbluma, programie Oneg Szabat i najważniejszych zadaniach stojących przed Stowarzyszeniem, rozmawia Anna Majchrowska.

To jest spadek po całej żydowskiej wielkiej 3-milionowej rodzinie. A ich potomkowie mają prawo go poznać. Muszą wiedzieć, że ten skarb jest zdeponowany tu, w Polsce, w Warszawie, na ulicy Tłomackie. I że to nie jest skarb do podziału. To jest skarb, który należy do wszystkich, ale jest przypisany do tego miejsca – budynku, w którym potajemnie spotykała się grupa Oneg Szabat. A my jesteśmy jego strażnikiem i liczymy na ich pomoc i wsparcie.
RUSZA PORTAL EDUKACYJNY DELET (HEBR. ‘DRZWI’)

Na portalu udostępniamy dokumenty z całej kolekcji grupy Oneg Szabat i dzieła sztuki. Projekt powstał z inicjatywy Stowarzyszenia ŻIH w Polsce w partnerstwie z Żydowskim Instytutem Historycznym im. Emanuela Ringelbluma.

Portal Delet (hebr. ‘drzwi’) to innowacyjne i zaawansowane technologicznie narzędzie do tworzenia materiałów edukacyjnych, wirtualnych lekcji i wystaw na podstawie zasobów zgromadzonych w naszym cyfrowym repozytorium: Centralnej Bibliotece Judaistycznej.

W portalu są dostępne skany obrazów, rysunków, szkiców, drzeworytów, reprodukcji oraz form przestrzennych, m.in. dzieła z kolekcji Geli Seksztajn, której twórczość będzie tematem wirtualnego oprowadzania kuratorskiego w dniu 24 października.

Delet jest elementem wieloletniego programu Oneg Szabat zainicjowanego z okazji 70 lecia ŻIH, realizowany jest przez Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego. Program ma na celu upowszechnienie spuścizny członków grupy Oneg Szabat: Podziemnego Archiwum Getta Warszawy. Stwarza unikalną okazję nie tylko do wnikliwego zapoznania się z materiałami, ale również do tworzenia na ich podstawie wyjątkowych prezentacji naukowych i edukacyjnych.

SEMINARIUM NAUKOWE
Gela Seksztajn. Malować było jej jedynym pragnieniem.
24 października, godz. 14.00, wstęp wolny

„Jestem bodaj jedyna malarką spośród wszystkich żydowskich malarzy i w ogóle żydowskich twórców – ludzi sztuki, których już z nami nie ma. Sądzę, że naród żydowski w przyszłości nie powinien składać się wyłącznie z rzemieślników, jak: krawcy, szewcy, stolarze, lecz również z twórców i budowniczych kultury. Dlatego należy też ratować żydowskiego artystę, aby mógł później odtworzyć życie żydowskie za pomocą pióra i pędzla” – pisała Gela Seksztajn.

Oprowadzać i opowiadać o artystce będzie Małgorzata Czyńska.

DELET jest częścią Programu „Oneg Szabat” - wieloletniego programu działań upowszechniających wiedzę o historii Archiwum Warszawskiego Getta i upamiętniających jego twórców: Emanuela Ringelbluma i grupę Oneg Szabat. Inicjatorami są Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Małgorzata Czyńska - historyk sztuki, dziennikarka, pisarka. Autorka tekstów o sztuce, wywiadów z artystami, portretów, specjalistka od historii mody i dizajnu, kuratorka wystaw. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Program Oneg Szabat realizowany jest przez Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego.

Liczyło się wszystko. Nawet pozorne śmieci. Każdy dowód aktywności ludzi w getcie włączano w dokumentację Podziemnego Archiwum. Ten niewinny papierek po sacharynowym cukierku jest również ważnym świadectwem historii. 
Pochodzi z Fabryki Cukrów Wiktoria. Na papierku widnieje hasło: "Dla wszystkich". 
Zobacz, co jeszcze wchodziło w skład tajnego Archiwum.

Program Oneg Szabat, zainicjowany z okazji 70 lecia ŻIH, realizowany jest przez Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego.
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.