Temat: Newsletter 2–10 grudnia 2013

Newsletter 3-10 grudnia 2013
Już jutro!
O sytuacji pisarza polskiego
pochodzenia żydowskiego w XX wieku
3 grudnia br. (wtorek), godz. 18.00
Zapraszamy na niezwykłą debatę, w której udział wezmą z ramienia ŻIH – dr Bożena Keff i prof. Paweł Śpiewak oraz Lidia Kośka – z katedry Antropologii Literatury
i Badań Kulturowych UJ i dr Tomasz Żukowski – adiunkt w Pracowni Współczesnej Literatury Instytutu Badań Literackich PAN.
Pretekstem do spotkania będzie 100. rocznica urodzin Artura Sandauera. Uczestnicy debaty zastanowią się nad zasygnalizowaną w tytule książki Sandauera sytuacją literatów o żydowskich korzeniach, którzy współtworzyli XX-wieczną kulturę Polski.
ŻIH, sala w Błękitnym Wieżowcu przy pl. Bankowym 2 (wejście od ul. Tłomackie), godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy!
Kto rzekł, że to zdrajca?
3 grudnia br. (wtorek), godz. 11.00
Dziesięć lat temu na łamach polskiej prasy odbyła się dyskusja na temat granic pojęcia kolaboracji i oceny postaw społecznych podczas okupacji niemieckiej. W debacie wskazywano na problemy związane z kolaboracją i jej różne podziały. Poruszono także kwestię różnych perspektyw patrzenia na kolaborację i różnic pomiędzy jej definicjami wojennymi a współczesnymi. Zainspirowało to do postawienia pytań, co właściwie podczas okupacji określano jako „zdradę”, „zaprzaństwo”, „współpracę z wrogiem” |
i jakie kategorie zachowań piętnowano? Referat będzie odpowiedzią na te i podobne pytania. W roli prowadzącej wystąpi Agnieszka Haska. Zapraszamy do sali 
ŻIH-u
w Błękitnym Wieżowcu przy pl. Bankowym 2 (wejście od ul. Tłomackie), godz. 11.00.
z cyklu 
„Czwartki na Tłomackiem”
„Nikt zaklina nasz proch” – wieczór poezji Paula Celana
5 grudnia br. (czwartek), godz. 18.00
(hol główny ŻIH-u)
Spotkanie dotyczyć będzie długo wyczekiwanego tomu wierszy Celana „Psalm i inne wiersze”. Paul Celan – jeden
z najważniejszych poetów współczesności, uznany został za swoisty symbol epoki Zagłady, a jego twórczość za świadectwo, że poezja po Auschwitz jest możliwa. Nic dziwnego, że wnikliwie czytali Celana najważniejsi filozofowie XX wieku: Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer
i Jacques Derrida. „Psalm i inne wiersze” to obszerny tom wierszy Paula Celana, wybranych i mistrzowsko przetłumaczonych przez Ryszarda Krynickiego, z którym podczas spotkania rozmawiać będą Joanna Roszak i Bogusław Deptuła. Zapraszamy! Hol główny ŻIH-u, ul. Tłomackie 3/5, godz.18.00
W poszukiwaniu prawdziwego tekstu. Problemy edytorskie przy „Kronice getta warszawskiego” Emanuela Ringelbluma – wczoraj i dziś
10 grudnia br. (wtorek), godz. 11.00
„Kronika getta warszawskiego” Emanuela Ringelbluma, jedno z najważniejszych
i najczęściej cytowanych źródeł do historii Zagłady, doczekała się po wojnie trzech wydań w języku oryginału (jidysz) i co najmniej kilku tłumaczeń, w tym na język polski. Historia tych publikacji to zarazem historia (auto)cenzury tłumaczy i redaktorów, związanych z ŻIH. O tym, jak wpłynęło to na udostępnioną czytelnikom treść „Kroniki”
i o wyzwaniach stojących dziś
przed redaktorem tego tekstu opowie dr Joanna Nalewajko-Kulikov, przygotowująca w ramach serii „Archiwum Ringelbluma” nową, kompletną edycję „Kroniki”. Zapraszamy! ŻIH, sala w Błękitnym Wieżowcu przy pl. Bankowym 2 (wejście od ul. Tłomackie), godz. 11.00.
z cyklu 
„Czwartki na Tłomackiem”
Promocja książki Marcina Szczygielskiego „Arka Czasu”
12 grudnia br. (czwartek), godz. 18.00
Spotkanie z udziałem Agaty Passent i prof. Andrzeja Żbikowskiego z Żydowskiego Instytutu Historycznego wokół książki Marcina Szczygielskiego „Arka Czasu czyli wielka ucieczka Rafała od kiedyś przez wtedy do teraz i wstecz”.
Książka opowiada o dziewięcioletnim Rafale, który razem z dziadkiem mieszka
w Dzielnicy. Ta tajemnicza „Dzielnica” to zaszyfrowana nazwa warszawskiego getta, przez którego ulice chłopiec przemierza drogę do biblioteki. Jednak najbardziej dramatyczną podróż Rafał razem ze swoją opiekunką odbywa, kiedy wychodzi poza jego mury...
Profesor Barbara Engelking napisała o „Arce”: „Muszę przyznać, że do książek dla dzieci o Holocauście podchodzę z ogromną rezerwą, ale ta całkowicie pozytywnie mnie zaskoczyła. Nie mogłam się oderwać, co naprawdę nieczęsto mi się zdarza. Bardzo wiarygodna, świetnie napisana, przejmująca”.
ŻIH, sala w Błękitnym Wieżowcu przy pl. Bankowym 2 (wejście od ul. Tłomackie), godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy!
Chanuka 5774
O tym, jak radośnie w ŻIH-u ochodziliśmy Święto Świateł (hebr. Chag ha-Orim), powszechnie zwane Chanuką, poczytacie i zobaczycie tutaj:
Zapraszamy do lektury.
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.