Temat: Newsletter 27 listopada - 3 grudnia 2013

Newsletter  27 listopada-3 grudnia 2013
Już jutro z cyklu:
"Spotkanie ze sztuką. Rozmowy wokół dziela”
Finisaż wystawy
„Sztuka polska wobec Holokaustu”

28 listopada br. (czwartek), godz. 18.00
(hol główny ŻIH-u)
ŻIH zamyka najważniejszą polską wystawę poruszającą temat Zagłady

W najbliższy czwartek, 28 listopada br. o godz. 18.00, zapraszamy do Żydowskiego Instytutu Historycznego na zakończenie wystawy „Sztuka polska wobec Holokaustu”. Podczas finisażu odbędzie się debata poświęcona problemowi ukazywania tematyki Zagłady w sztuce. W panelu wezmą udział Dorota Jarecka – krytyk sztuki, Piotr Kosiewski – krytyk sztuki, przedstawiciel Fundacji Batorego, Tomasz Lec – projektant wystawy oraz Krystyna Piotrowska – artystka, której prace zobaczyć można na ekspozycji. W czasie spotkania zaplanowano konkurs ze znajomości biografii artystów i ich prac prezentowanych na wystawie.

Ekspozycja, otwarta dla publiczności od 17 kwietnia br., powstała dla uczczenia
70. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. To jedyna ze zorganizowanych dotychczas w Polsce wystaw, dająca tak szeroki ogląd sztuki poruszającej temat Szoa. Zobaczyć na niej można prace najznamienitszych polskich artystów starszego i młodego pokolenia, m.in. Tadeusza Kantora, Bronisława Linkego, Aliny Szapocznikow, Mirosława Bałki, Zbigniewa Libery czy Wilhelma Sasnala.

Honorowy patronat nad wystawą objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski. Dotychczas zobaczyło ją ponad kilkadziesiąt tysięcy odwiedzających. Ekspozycję odwiedzili m.in. Donald Tusk, premier polskiego rządu, a także ostatni żyjący bojownicy warszawskiego getta: Kazik Symcha Ratajzer i Samuel Willenberg oraz goście z Izraela i Stanów Zjednoczonych.

Powodem tak dużego powodzenia wystawy „Sztuka polska wobec Holokaustu” są zapewne zarówno tematyka – odzwierciedlenie Zagłady w sztuce, jak i wielkie nazwiska autorów eksponowanych prac. To rzadka okazja do przyjrzenia się językowi sztuki, który próbuje opowiedzieć o tak straszliwym wydarzeniu. Jednocześnie poszukuje odpowiedzi na pytanie: czy sztuka radzi sobie z tym zadaniem czy też nie – mówi Teresa Śmiechowska, kurator wystawy.

Ekspozycja obejmuje prace najwybitniejszych artystów starszego pokolenia, będących świadkami Zagłady, takich jak: Tadeusz Kantor, Andrzej Wróblewski, Alina Szapocznikow, Bronisław Linke, Marek Oberlaender, Władysław Strzemiński, Artur Nacht-Samborski, Józef Szajna, Izaak Celnikier czy Jonasz Stern. Licznie reprezentowane są także prace artystów młodszych generacji, zmagających się w swych pracach z problemem Zagłady, takich jak: Mirosław Bałka, Zbigniew Libera, Wilhelm Sasnal, Artur Żmijewski, Rafał Jakubowicz, Urszula Grabowska, Józef Robakowski i Krystyna Piotrowska.

Na wystawie znajdują się również projekty i fotogramy najlepszych realizacji architektonicznych i pomników upamiętniających Holokaust (Treblinka, Bełżec, Pomnik na placu Bohaterów Getta w Krakowie).

Wystawie towarzyszy katalog zawierający reprodukcje prezentowanych prac i niewielką antologię poezji polskiej dotyczącej Zagłady. Ekspozycja wpisała się w tradycję wystawienniczą Żydowskiego Instytutu Historycznego. Od 1948 r. w budynku Instytutu pokazano szereg wystaw artystów, którzy stracili życie podczas Zagłady.
Krytyczka sztuki, Barbara Majewska, zachęca w krótkim wywiadzie do obejrzenia wystawy „Sztuka polska wobec Holokaustu”.
Kto rzekł, że to zdrajca?
3 grudnia br. (wtorek), godz. 11.00
Dziesięć lat temu na łamach polskiej prasy odbyła się dyskusja na temat granic pojęcia kolaboracji i oceny postaw społecznych podczas okupacji niemieckiej. W debacie wskazywano na problemy związane z kolaboracją i jej różne podziały. Poruszono także kwestię różnych perspektyw patrzenia na kolaborację i różnic pomiędzy jej definicjami wojennymi a współczesnymi. Zainspirowało to do postawienia pytań, co właściwie podczas okupacji określano jako „zdradę”, „zaprzaństwo”, „współpracę z wrogiem” |
i jakie kategorie zachowań piętnowano? Referat będzie odpowiedzią na te i podobne pytania. W roli prowadzącej seminarium wystąpi Agnieszka Haska. Zapraszamy do sali ŻIH-u w Błękitnym Wieżowcu (wejście od ulicy Tłomackie), godz.11.00
O sytuacji pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego w XX wieku
3 grudnia br. (wtorek), godz. 18.00
Pretekstem do spotkania jest 100. rocznica urodzin Artura Sandauera. Uczestnicy seminarium zastanowią się nad zasygnalizowanym w tytule książki fenomenem literatów mających żydowskie korzenie, którzy współtworzyli XX-wieczną kulturę Polski. Gorąco zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu, które poprowadzą prof. Paweł Śpiewak,
prof. Sławomir Buryła, dr Lidia Kośka oraz dr Bożena Keff. 
Sala ŻIH-u w Błękitnym Wieżowcu (wejście od ulicy Tłomackie), godz. 18.00.
z cyklu 
„Czwartki na Tłomackiem”
„Nikt zaklina nasz proch” – wieczór poezji Paula Celana
5 grudnia br. (czwartek), godz. 18.00
(hol główny ŻIH-u)
Spotkanie dotyczyć będzie długo wyczekiwanego tomu wierszy Celana „Psalm i inne wiersze”. Paul Celan – jeden
z najważniejszych poetów współczesności, uznany został za swoisty symbol epoki Zagłady, a jego twórczość za świadectwo, że poezja po Auschwitz jest możliwa. Nic dziwnego, że wnikliwie czytali Celana najważniejsi filozofowie XX wieku: Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer
i Jacques Derrida. „Psalm i inne wiersze” to obszerny tom wierszy Paula Celana, wybranych i mistrzowsko przetłumaczonych przez Ryszarda Krynickiego, z którym podczas spotkania rozmawiać będą Joanna Roszak i Bogusław Deptuła. Zapraszamy!
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.