Temat: Newsletter 22-29 czerwca 2016

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
Newsletter 22-29 czerwca 2016
SPACER EDUKACYJNY
Nadludzka medycyna i jej bohaterowie – służba zdrowia
23 czerwca 2016 r., godz. 18:00

Podczas spaceru po terenie byłego getta, odwiedzimy miejsca, w których znajdowały szpitale, ambulatoria, apteki i inne instytucje związane ze służbą zdrowia. Poznamy sylwetki lekarzy, takich jak Anna Braude-Hellerowa czy Emil Apfelbaum oraz często znanych tylko z imienia pracowników szpitali, którzy równie bohatersko nieśli pomoc w czasach „nadludzkiej medycyny”.

Wycieczka będzie okazją do dowiedzenia się, skąd do warszawskiego getta trafiała szczepionka na tyfus, kto po stronie aryjskiej oddawał krew dla Żydów i jak funkcjonowały tajne studia medyczne. Spacer odbywa się w związku z Marszem Pamięci 22 lipca, który w tym roku dedykujemy lekarzom, pielęgniarkom i całemu personelowi służby zdrowia w warszawskim getcie.

Wycieczkę poprowadzi edukatorka Olga Szymańska.

Zbiórka: Żydowski Instytut Historyczny, Tłomackie 3/5, godzina 18:00
Spacer potrwa około 2,5 h.
Wycieczka edukacyjna 
Korczak na rowerze
26 czerwca 2016 r. godz. 12:00

Zapraszamy na kolejną wycieczkę rowerową warszawskimi śladami Janusza Korczaka. Wycieczka edukacyjna „Korczak na rowerze” to okazja do zobaczenia kilkunastu warszawskich adresów związanych z biografią Henryka Goldsztmita, znanego głównie pod pseudonimem Janusz Korczak.

Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję do odwiedzenia mniej znanych korczakowskich miejsc w Warszawie, na przykład okolic placu Teatralnego – ulicy Bielańskiej i Ogrodu Saskiego. Na naszej trasie nie zabraknie punktów, które od wielu lat są świadkami pamięci o Januszu Korczaku, wychowawcach i dzieciach z Domu Sierot – park przy ul. Świętokrzyskiej i Teatr Lalka oraz Umschlagplatzu przy ul. Stawki. Podczas rowerowego przejazdu opowiemy o życiu i działalności Janusza Korczaka, człowieka wielowymiarowego – lekarza, pedagoga, opiekuna Domu Sierot, pisarza, publicysty i działacza społecznego.

Nie będzie to typowa wycieczka, podczas której dominuje oglądanie pomników i tablic pamięci, ale opowieść o człowieku bardzo silnie związanym z Warszawą, który sam mieście tym mówił: „Warszawa jest moja i ja jestem jej. Powiem więcej: jestem nią.”

Start: Księgarnia na Tłomackiem, Żydowski Instytut Historyczny, ul. Tłomackie 3/5
26 czerwca 2016, godz. 12:00

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY: oszymanska@jhi.pl
SEMINARIUM NAUKOWE
Afekt Strzemińskiego. Moim Przyjaciołom Żydom.
28 czerwca 2016r.godz.11:00

Władysław Strzemiński, autor malarskiej koncepcji unizmu, współzałożyciel m.in. grupy Blok i a.r. oraz międzynarodowej kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi uważany jest za jednego z fundatorów przedwojennej artystycznej awangardy w Polsce, o którym wiedza historyczna uległa już pewnemu nasyceniu. Tymczasem wojenne i powojenne prace artysty, szczególnie te skoncentrowane na doświadczeniach przemocy i śmierci, pomimo wzrastającego zainteresowania badaczy – w swej warstwie historycznej, faktograficznej, a nierzadko i “fakturalnej” pozostają nadal enigmatyczne. Jedna z najbardziej spektakularnych prac tego rodzaju – cykl „Moim przyjaciołom Żydom” składa się z dziesięciu kolaży. 

Powstał tuż po II wojnie światowej. Kolaże nie zostały przez Strzemińskiego datowane ani sygnowane. Składają się na nie rysunki wykonywane “biologicznie” wijącą się kreską, fotografie z getta i obozów Zagłady oraz ekspresyjne podpisy. Na prace te prelegentka spojrzy z dwóch perspektyw: prób budowy aktywnego pamiętania Zagłady oraz protestu wobec powojennego brutalnego antysemityzmu, przyjmując za ramę interpretacyjnego odniesienia szeroko rozumianą teorię afektów. W ich interpretacji posłuży się kategoriami m.in. „struktury odczuwania” i nastroju, winy i wstydu, afektywnej pamięci, empatii i solidarności.

Dr Luiza Nader jest historyczką sztuki, adiunktem w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego.
Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji seminarium 
„Świadectwa Zagłady” w ramach Akademii Letniej 2016, które odbędzie się w dniach 1–4 sierpnia br. w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie. 

Seminarium przeznaczone jest dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych i edukatorów oraz lokalnych aktywistów zaangażowanych w realizację projektów związanych z tematyką żydowską i zagadnieniami dotyczącymi wielokulturowości i tolerancji. 

Program Seminarium „Świadectwa Zagłady” w całości poświęcony będzie zagadnieniom związanym z Zagładą. Czterodniowe szkolenie nie tylko obejmie serię wykładów, spacerów, pokazów filmowych na temat historii Holokaustu, ale również szereg dyskusji, w tym również na temat problemów związanych z nauczaniem o tej trudnej i złożonej tematyce. 

Poprzez seminarium chcemy stworzyć platformę, dzięki której nauczyciele z całej Polski, przy pomocy naszych ekspertów, będą mogli wymienić się doświadczeniem oraz wypracować najlepszy, optymalny sposób dotarcia do swoich uczniów. 

Dlatego z myślą o jak najlepszym wypracowaniu modelu w nauczaniu o Holokauście, uwzględniającym zarówno konteksty jak i niuanse, opracowaliśmy program pierwszej edycji seminarium. Składa się na niego pięć różnych bloków tematycznych: 

Panel 1: Archiwum Ringelbluma jako najważniejsze świadectwo Zagłady;

Panel 2: Pamięć o zamordowanym narodzie;

Panel 3: Holokaust a świadectwa literackie;

Panel 4: Holokaust w przedstawieniach filmowych;

Panel 5. Współczesne problemy w nauczaniu o Zagładzie.

Ponadto uczestnicy szkolenia wezmą udział w wizycie studyjnej w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince w 73. rocznicę buntu w tym ośrodku Zagłady, gdzie m.in. spotkają się ze świadkiem Zagłady – Krystyną Willenberg.

WYSTAWA
AMSTERDAM POLSKICH ŻYDÓW

Podstawę ekspozycji stanowi pozostająca w zbiorach ŻIH, licząca ponad 200 tomów, kolekcja amsterdamskich starych druków z XVII i XVIII wieku. Autorzy wybrali z niej 30 pozycji, które według nich stanowią najlepszą ilustrację omawianego okresu rozwoju drukarstwa hebrajskiego.

Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.