Temat: Newsletter 29 października-5 listopada 2014

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
Newsletter 29 października-5 listopada 2014
WERNISAŻ WYSTAWY
„OCALAŁE. Kolekcja ŻIH” 
30 października 2014 (czwartek), 18:00

Zbierane na terenie całego kraju od roku 1944, ocalone od zniszczenia dzieła są bardzo ważnym dokumentem i świadectwem historii polskich Żydów. Stanowią one trzon kolekcji malarstwa, grafiki i rzeźby znajdującej się w zbiorach Muzeum ŻIH.

Dzięki wystawie przypomnimy prace artystów między innymi:
Henryk Berlewi, Sasza Blonder, Stanisława Centnerszwerowa, Roman Kramsztyk, Izrael Lejzerowicz, Artur Nacht-Samborski, Bruno Schulz, Gela Seksztajn,Maurycy Trębacz.
SEMINARIUM NAUKOWE
4 listopada 11:00
Dr Paweł Fijałkowski

"Żydowsko-Chrześcijańskie grupy przestępcze na obrzeżach Warszawy w II połowie XVIII wieku w świetle zeznań oskarżonych o napad na dwór szlachcica Mroczka w 1784 r."
Wręczenie Nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej Piotrowi Matywieckiemu.
6 listopada 18:00

Prof. Jan Karski ustanowił tę nagrodę w roku 1992, aby wyróżniać osoby o szczególnych zasługach dla krzewienia i upowszechniania historii i kultury Żydow polskich. Prof. Karski pragnął także uhonorować w ten sposób pamięć swojej żony, tancerki i choreografki Poli Nireńskiej, która jako jedyna z ponad 70-osobowej rodziny ocalała z Zagłady. Nagroda jest administrowana przez YIVO Institute For Jewish Research w Nowym Jorku i rokrocznie przyznawana uroczyście w Żydowskim Instytucie Historycznym.

Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.