Temat: Newsletter 3-10 lutego 2016

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
Newsletter 3-10 lutego 2016
JEDEN BILET DO ZWIEDZANIA ŻYDOWSKIEJ WARSZAWY

Dzięki porozumieniu między Żydowskim Instytutem Historycznym im. Emanuela Ringelbluma, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie zwiedzanie wszystkich tych miejsc będzie możliwe po zakupie jednego biletu. 
WYSTAWA W ŻIH
7 stycznia 2016 – 10 marca 2016
ŚWIAT UTRACONY. ŻYDZI POLSCY. Fotografie z lat 1918–1939

Na wystawie prezentowane są 133 fotografie ukazujące życie Żydów polskich w latach 1918–1939. Oglądając je możemy się przekonać o sile fotografii dzięki której w ułamku sekundy przenosimy się do miejsc odległych w czasie, poznajemy twarze osób z przeszłości, które ciągle w mniejszym czy większym stopniu współtworzą naszą rzeczywistość. Przenosimy się do II Rzeczypospolitej, która powoli staje się krainą mityczną. Te fotografie częściowo ten mit burzą, ale częściowo go też wzmacniają.

Wystawie towarzyszy album autorstwa Leszka Dulika i Konrada Zielińskiego wydany wspólnie przez Żydowski Instytut Historyczny i Wydawnictwo Boni Libri.

CZWARTEK NA TŁOMACKIEM
4 lutego 2016 r., godz. 18:00
Mezuza z tego domu

Dopełnieniem wystawy fotograficznej jest kameralna ekspozycja „Mezuza z tego domu”, prezentująca dwanaście współcześnie odlanych w brązie śladów po mezuzach, które zarazem tworzą nowe mezuzy, nadające się do ponownego użycia. Jak piszą autorzy projektu „Mezuzy z tego domu”, Helena Czernek i Aleksander Prugar, „z jednej strony jest to sposób na ocalenie śladów po mezuzach, a z drugiej strony stworzenie na ich bazie nowych mezuz. Odlewy mają z tyłu miejsce na zwój. Wkładając do niego klaf i mocując w futrynie drzwi swojego domu, dajesz drugie życia tamtej mezuzie, która od lat nie istnieje […]. Na boku mezuzy wygrawerowany jest adres, z którego pochodzi”.
Odlewy uzyskano odciskając zagłębienia po mezuzach w dwunastu różnych miejscowości naszego kraju. Zdaniem pomysłodawców projektu ich nadrzędnym celem jest przywrócenie pamięci o miejscu i jego mieszkańcach.

Z Aleksandrem Prugarem z studia Mi Polin, współtwórcą wystawy i projektu „Mezuza z Tego domu”, rozmawiać będą Blanka Nissan-Górecka (ŻIH) oraz Teresa Śmiechowska (ŻIH, kuratorka wystawy).
SEMINARIUM NAUKOWE
9 lutego 2016 r., godz. 11:00
Zróżnicowanie kulturowe warszawskich Żydów w II połowie XVIII w.


Pochodzenie warszawskich Żydów było bardzo różnorodne. Przeważali wśród nich osadnicy z bliższych i dalszych miast Małopolski i Podlasia, Mazowsza oraz wschodniej Wielkopolski. Wielu pochodziło z dalszych obszarów Rzeczypospolitej, szczególnie z Litwy i Rusi. Do stolicy napływali również żydowscy przybysze z sąsiednich państw, szczególnie Prus i Rosji, a także z odleglejszych rejonów Europy, głównie Holandii, Anglii i Turcji. Wszyscy oni tworzyli społeczność bardzo zróżnicowaną pod względem strojów i obyczajów, reprezentowali różne tradycje i nurty życia religijnego. Przemiany zachodzące w duchowości żydowskiej w II połowie XVIII w. sprawiły, że w kulturze żydowskich mieszkańców Warszawy dały o sobie znać ruchy odmieniające oblicze społeczności lub rozłamujące jej spójność.

Wykład poprowadzi dr Paweł Fijałkowski (ŻIH).

VII EDYCJA KONKURSU IM. MAJERA BAŁABANA

Ogłaszamy siódmą edycję organizowanego co dwa lata „Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu im. Majera Bałabana”.

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma w dniu 22 stycznia 2016 roku ogłasza siódmą edycję organizowanego, co dwa lata

Konkursu im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu.


Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.