Temat: Newsletter 6 - 13 września 2018

ARTYKUŁY
119. ROCZNICA URODZIN IDY KAMIŃSKIEJ 

O Idzie Kamińskiej, wybitnej artystce teatru żydowskiego, córki Ester Rachel Kamińskiej, dyrektorki Teatru Żydowskiego w Warszawie, pisze Magdalena Wójcik w 119. rocznicę urodzin artystki.

WIELKA SZPERA W GETCIE ŁÓDZKIM

Najtragiczniejszym momentem w dziejach getta stała się „Wielka Szpera”, pisze dr Zofia Trębacz. Była to akcja wysiedleń do obozu zagłady, której ofiarami padły dzieci poniżej 10. roku życia oraz ludzie starsi powyżej 65. roku życia, a także chorzy i ci, którzy nie pracowali.

AKTUALNOŚCI
WYMIANA DOKUMENTÓW NA
WYSTAWIE STAŁEJ

Pod koniec sierpnia 2018 r. dokonaliśmy kolejnej wymiany dokumentów na wystawie stałej „Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu”.

WYSTAWY
WYSTAWA STAŁA „CZEGO NIE MOGLIŚMY WYKRZYCZEĆ ŚWIATU”

Dokumenty prezentowane na wystawie tworzą tzw. Podziemne Archiwum Getta Warszawy, którego inicjatorem był Emanuel Ringelblum, historyk i działacz społeczny. Wystawa jest jednym z kluczowych elementów Programu Oneg Szabat.
BEJT TFILA – DOM MODLITWY

Na wystawie prezentujemy podstawowe wyposażenie tradycyjnej synagogi. Zwiedzający mogą zobaczyć ponad trzydzieści ocalonych z Zagłady zabytków pochodzących z polskich i niemieckich synagog.

RE–GENERATION. ŻYCIE ŻYDOWSKIE W POLSCE/JEWISH LIFE IN POLAND

Pomiędzy wykonaniem najstarszego i najnowszego prezentowanego na wystawie zdjęcia upłynęły 43 lata. Jest to jeden z najbardziej kompleksowych projektów fotograficznych poświęconych europejskim Żydom w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku.
ARCHIWUM RINGELBLUMA
PEŁNA EDYCJA ARCHIWUM RINGELBLUMA

Zespół ponad 80 polskich tłumaczy i edytorów, historyków, socjologów i językoznawców zakończył swoje prace nad opracowaniem naukowym zachowanych dokumentów Podziemnego Archiwum Getta Warszawy. Efektem ich pracy jest trzydziestosiedmiotomowa pełna edycja Archiwum Ringelbluma.
EMANUEL RINGELBLUM

Powołał w getcie konspiracyjny zespół badawczy „Oneg Szabat” – radość soboty – złożony z osób o różnych przekonaniach i politycznych afiliacjach, od ortodoksów, działaczy syjonistycznych lewicowej partii Poalej Syjon po bundowców i komunistów.
Był twórcą jedynego w okupowanej Europie Podziemnego Archiwum Getta Warszawy.PROGRAM ONEG SZABAT

to wieloletni plan działań mających na celu upowszechnienie wiedzy o działalności grupy Oneg Szabat, upamiętnienie jej członków oraz udostępnienie zbiorów Archiwum Getta Warszawy, czyli. tzw. Archiwum Ringelbluma w Polsce i za granicą. 
Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony www.onegszabat.orgPOLITYKA PRYWATNOŚCI ŻYDOWSKIEGO INSTYTUTU HISTORYCZNEGO

Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności ŻIH dotyczącą ochrony danych osobowych.

LikeTwitterForward
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.