Temat: Newsletter 27 września - 2 października 2018

Newsletter 27 września - 2 października 2018

27-09-2018 godz. 11:01 CEST

ARTYKUŁYZAKOŃCZENIE WIELKIEJ AKCJI LIKWIDACYJNEJ W GETCIE WARSZAWSKIM 21 września 1942 r. — w święto Jom Kipur — zakończyła się wielka akcja likwidacyjna w warszawskim getcie. Od dnia 22 lipca do obozu zagłady Treblinka II zostało wywi ...

Newsletter 20 - 27 września 2018

20-09-2018 godz. 13:00 CEST

ARTYKUŁYMUSIMY URATOWAĆ ARCHIWUM RINGELBLUMA! 18 września 1946 r. odkopano pierwszą część Podziemnego Archiwum Getta Warszawy. Siedemdziesiąt jeden lat później Żydowski Instytut Historyczny wraz ze Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Hist ...

Newsletter 13 - 20 września 2018

13-09-2018 godz. 13:43 CEST

ARTYKUŁYCZŁOWIEK UCIEKŁ Z TREBLINEK... 13 września 1942 r. z obozu zagłady Treblinka II zbiegł Abraham (Jakub) Krzepicki. Jego relacja została spisana przez Rachelę Auerbach i ukryta w drugiej części Archiwum Ringelbluma. Zaczyna się sło ...

Zaproszenie na konferencję naukową „Stosunki polsko–żydowskie na ziemiach polskich”

12-09-2018 godz. 15:55 CEST

Konferencja – pierwsza z cyklu – stanowi część projektu „Związani historią. Stosunki polsko–żydowskie na ziemiach polskich” prowadzonego w Żydowskim Instytucie Historycznym, którego założeniem jest badanie różnych aspektów stos ...

Szana Towa!

10-09-2018 godz. 11:26 CEST

Newsletter 6 - 13 września 2018

06-09-2018 godz. 13:18 CEST

ARTYKUŁY119. ROCZNICA URODZIN IDY KAMIŃSKIEJ O Idzie Kamińskiej, wybitnej artystce teatru żydowskiego, córki Ester Rachel Kamińskiej, dyrektorki Teatru Żydowskiego w Warszawie, pisze Magdalena Wójcik w 119. rocznicę urodzin artystki. wię ...