Temat: Newsletter 6-14 kwietnia 2016

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
Newsletter 6-14 kwietnia 2016
CZWARTEK NA TŁOMACKIEM
7 kwietnia 2016r., godz:18:00
KLUB CZYTELNICZY ŻIH

Zapraszamy do Księgarni na Tłomackiem na kolejne spotkanie klubu czytelniczego poświęcone książce Ilii Erenburga 
„Burzliwe życie Lejzorka Rojtszańca”.

Spotkamy się jak zwykle w Księgarnia na Tłomackiem.
Tym razem książki poszukać musimy w bibliotekach.

VARSAVIANISTYCZNE SEMINARIUM NAUKOWE
12 kwietnia 2016r., godz:11:00
ŻYDOWSCY ENCYKLOPEDYŚCI, LEKSYKOGRAFOWIE, PAREMIOLODZY I LUDZIE KSIĄŻKI W WARSZAWIE...

Zapraszamy na Varsavianistyczne seminarium naukowe z udziałem prof. Daniela Grinberga, który wygłosi wykład na temat: "Żydowscy encyklopedyści, leksykografowie, paremiolodzy i ludzie książki w Warszawie w XIX i XX wieku”.

Wykładowca jest dr hab., prof. Uniwersytetu w Białymstoku; był dyrektorem ŻIH w latach 1990–1995. Zajmuje się Żydami polskimi, myślą polityczną XIX wieku., dziejami społecznymi tej epoki, historią idei, socjologią historyczną. Przygotowuje rozprawę o specyfice żydowskiej myśli politycznej w XIX wieku.

Podczas wykładu usłyszymy o inicjatywach wydawania encyklopedii w językach polskim, jidysz i hebrajskim, jakie były podejmowane w Warszawie od połowy XIX wieku, a które miały swą kontynuację, bądź znalazły naśladowców w dwudziestoleciu międzywojennym; oraz o podejmujących takie przedsięwzięcia osobach i wydawcach.

Gospodynią spotkania będzie dr Zofia Borzymińska z Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Zapraszamy do siedziby ŻIH przy ul. Tłomackie 3/5 (sala w Błękitnym Wieżowcu). Wstęp wolny.

Będzie to wyjątkowa ekspozycja ukazująca związki pomiędzy cenzurą publikacji sprawowaną w Rzeczypospolitej przez Sejm Żydowski a rozwojem produkcji książek hebrajskich i jidysz w Amsterdamie na tle polsko-holenderskich stosunków gospodarczych i kulturalnych. Restrykcyjne rozporządzenia żydowskiego Sejmu Czterech Ziem odnośnie druku książek, przyczyniły się w drugiej połowie XVII wieku do upadku oficyn hebrajskich działających na terenach Rzeczypospolitej. Najpełniej sytuację tę wykorzystali drukarze w Niderlandach, którzy w dużej mierze przejęli produkcję książek żydowskich przeznaczonych na polski rynek. Amsterdam od drugiej połowy XVII wieku zaczął pełnić funkcję światowego centrum drukarstwa żydowskiego. Przy współudziale pochodzących z Polski żydowskich autorów, redaktorów, korektorów i zecerów, oficyny amsterdamskie rozpoczęły tłoczenie książek na zamówienie polskich Żydów. W oficynach amsterdamskich pracę znaleźli również drukarze, korektorzy i zecerzy z Polski – Jehuda ben Mordechaja z Poznania oraz bracia Jaakow i Awraham Cwi z Krakowa. Książki drukowane z myślą o rozprowadzaniu w Rzeczypospolitej najbezpieczniej było zaopatrzyć w aprobaty udzielone przez Sejm Czterech Ziem — Waad Arba Aracot lub aprobaty podpisane przez polskich rabinów. Jednym z najciekawszych przykładów produkcji oficyn amsterdamskich na rynek Rzeczypospolitej jest edycja dwóch różnych przekładów Tanachu na jidysz, wydanych jednocześnie w 1679 przez Uri Fajwusza i Josefa Athiasa.

W Amsterdamie, mieście słynącym z liberalnej polityki wydawniczej, gdzie ukazało się drukiem wiele tekstów, także polskich Żydów, które nie miały szans na publikację gdzie indziej, swoje dzieła mesjańskie wydawali też polscy Żydzi. M. in. znany kabalista krakowski Naftali Bacharach wydał Emek ha-melech, a równie słynny tłumacz fragmentów Zoharu na jidysz, heretyk, wyznawca Szabtaja Cwi — Cwi Hirsz ben Jerachmiel Chocz, swój komentarz Chemdat Cwi. 

Przygotowaniem wystawy zajęła się dr Magdalena Bendowska wspólnie z dr. hab. Janem Doktórem. Podstawą ekspozycji będzie pozostająca w zbiorach ŻIH, licząca ponad 200 tomów, kolekcja amsterdamskich starych druków z XVII i XVIII wieku. Autorzy wybrali z niej 30 pozycji, które według nich stanowią najlepszą ilustrację omawianego okresu rozwoju drukarstwa hebrajskiego.

Centralna Biblioteka Judaistyczna prezentuje w Internecie zbiory Żydowskiego Instytutu Historycznego w postaci cyfrowej. Misją CBJ jest udostępnienie wszystkich zbiorów ŻIH, a także poprzez osadzenie ich w kontekscie historycznym, zbudowanie narzędzia pracy dla historyków, genealogów oraz osób zainteresowanych kulturą i historią Żydów w Polsce. Zbiory CBJ obejmują Archiwum Ringelbluma wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zbiory prezentowane w Centralnej Bibliotece Judaistycznej zostały opracowane przez zespół naukowy Instytutu oraz pracownię digitalizacji.
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.