Temat: Newsletter 8-15 października 2014

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
Newsletter 8-15 października 2014
Chag Sukkot Sameach!


CZWARTKI NA TŁOMACKIEM
"Rewitalizacja miasta z elementami kulturowymi na przykładzie miasta stołecznego Warszawy"
9 października 2014, 18:00
Przedmiotem dyskusji będzie rola dziedzictwa kulturowego w procesie rewitalizacji na przykładzie miasta stołecznego Warszawy. Wśród zaproszonych prelegentów są między innymi: Pan Tomasz Lec, 
Pani inż. arch. Iza Małachowska-Coqui oraz Pan Guy Shachar, a także Jan Zdzisław Brudnicki.
SEMINARIUM NAUKOWE
"Modlitewnie przy ul. Targowej 50/52 jako część przestrzeni muzealnej. Odkrywanie historii"
14 października, 11:00
Wykład poprowadzi Jolanta Wiśniewska 
(Muzeum Warszawskiej Pragi. Oddział Muzeum Warszawy)
WERNISAŻ WYSTAWY
„OCALAŁE. Kolekcja ŻIH” 
30 października 2014, 18:00

Zbierane na terenie całego kraju od roku 1944, ocalone od zniszczenia dzieła są bardzo ważnym dokumentem i świadectwem historii polskich Żydów. Stanowią one trzon kolekcji malarstwa, grafiki i rzeźby znajdującej się w zbiorach Muzeum ŻIH.

Dzięki wystawie przypomnimy prace artystów między innymi:
Henryk Berlewi, Sasza Blonder, Stanisława Centnerszwerowa, Roman Kramsztyk, Izrael Lejzerowicz, Artur Nacht-Samborski, Bruno Schulz, Gela Seksztajn,Maurycy Trębacz.
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.