Temat: Newsletter 9-16 grudnia 2015

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
Newsletter 9-16 grudnia 2015
CZWARTEK NA TŁOMACKIEM
Tłomackie i Leszno. Na styku narodów, religii i kultur
10 grudnia 2015 r., godz. 18:00

Warszawa była od początków XVI w. miastem zamkniętym dla protestantów i wyznawców judaizmu. Chrześcijanom wyznań niekatolickich odmawiano obywatelstwa miejskiego, a Żydom w ogóle zabraniano przebywania w stolicy. Jednakże ograniczenia te nigdy nie były ściśle przestrzegane. W XVIII w. Warszawa stawała się miastem coraz bardziej zróżnicowanym pod względem narodowym i wyznaniowym. Od czasów Augusta II Mocnego napływało tu wielu Niemców – nie tylko z Saksonii, ale także z Prus i Austrii, a ponadto wielu Francuzów, Rosjan i Włochów. W stolicy osiedlali się także Ormianie, Grecy oraz Czesi i Węgrzy. Za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego funkcjonowały wspólnoty religijne zrzeszające wyznawców judaizmu, luteranów, reformowanych, unitów i prawosławnych.

Leszno i Tłomackie były dwoma sąsiadującymi ze sobą magnackimi jurydykami, które do 1792 r. nie podlegały władzy warszawskiego magistratu. W pierwszej z nich znajdował się najstarszy cmentarz dla mieszkających w Warszawie dysydentów, a w 1776 r. powstała parafia ewangelicko-reformowana. Natomiast na Tłomackiem znajdowało się wówczas duże skupisko ludności żydowskiej, a sto lat później (1876–1878) wzniesiono Wielką Synagogę, która wraz z Główną Biblioteką Judaistyczną była duchowym centrum żydowskiej Warszawy.

 Wstęp wolny.

VARSAVIANISTYCZNE SEMINARIUM NAUKOWE
Przestępczość Żydów warszawskich podczas pierwszej wojny światowej
15 grudnia 2015 r., godz. 11:00

Pod koniec 1794 r., po zajęciu Warszawy przez wojska rosyjskie, jej komendantem został generał Friedrich Wilhelm von Buxhöwden (Buxhoeveden), który podczas działań wojennych w Rzeczypospolitej w latach 1793-1794 dowodził dywizją piechoty i uczestniczył w szturmie stolicy.

Objąwszy funkcję gubernatora zajętych przez Rosjan ziem polskich oraz stanowisko komendanta Warszawy rozpoczął swą działalność od wydania zarządzeń unieważniających decyzje władz powstańczych oraz wprowadzających nowe przepisy porządkowe. Z inicjatywy generała i pod jego przewodnictwem ukazał się cały szereg rozporządzeń porządkujących sytuację w Warszawie, zmierzających do likwidacji lub złagodzenia narastających od dawna problemów.

Zapadło wiele decyzji odnoszących się do ludności żydowskiej, określających zasady, na jakich mogła ona przebywać w mieście i prowadzić tu działalność gospodarczą. Przez ponad rok, do przejęcia władzy w mieście przez Prusaków, administracja Buxhöwdena starała się ściśle określić i egzekwować zobowiązania podatkowe Żydów oraz uporządkować relacje tworzonej przez nich społeczności z władzami miasta i chrześcijańskim otoczeniem.

Prowadzenie: Dr Paweł Fijałkowski

Wstęp wolny.
Wystawa OCALAŁE. Kolekcja ŻIH
ukazuje fenomen polsko-żydowskiej kultury i sztuki od końca XIX wieku do II wojny światowej.

Zbierane na terenie całego kraju od roku 1944 ocalone od zniszczenia dzieła są bardzo ważnym dokumentem i świadectwem historii polskich Żydów. Stanowią one trzon kolekcji malarstwa, grafiki i rzeźby znajdującej się w zbiorach Muzeum ŻIH. Dzięki jej stałemu uzupełnianiu Instytut zgromadził prace najważniejszych artystów żydowskiego pochodzenia, niejednokrotnie jest to jedyny pozostały po nich ślad, jedyna pamiątka. 

Na wystawie prezentujemy dzieła ukazujące bogactwo żydowsko-polskiego życia artystycznego przełomu XIX i XX wieku oraz przedwojennej Warszawy i wielu innych miast II Rzeczypospolitej.

Z uwagi na wymogi konserwatorskie część wystawy, prezentującą prace artystów tworzących w gettach w czasie niemieckiej okupacji, została zamknięta. Jednocześnie w związku z zainteresowaniem publiczności poruszoną tematyką, postanowiliśmy przedłużyć okres ekspozycji drugiej części wystawy, ukazującej prace z lat 1890-1939.
Zapraszamy na zakupy świąteczne do naszej 
Księgarni na Tłomackiem

Pakujemy książki na prezent, a do świątecznych zakupów powyżej 100 PLN dodajemy w prezencie torbę.
DZIAŁ GENEALOGII ŻIH

 Pomagamy Polakom w odkrywaniu swoich żydowskich korzeni, a Żydom w odkrywaniu swoich polskich korzeni. Od 20 lat zajmujemy się genealogią rodzin żydowskich w Polsce.
ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ

Trudno przecenić rolę darczyńców dla rozwoju Żydowskiego Instytutu Historycznego. Wsparciu wielu organizacji i hojnych sponsorów indywidualnych zawdzięczamy renowację budynku, jego rozbudowę, unowocześnienie ekspozycji, wyposażenie pracowni, opracowanie części zbiorów i zorganizowanie wielu wystaw. 
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.