Temat: Newsletter 9-16 grudnia 2015

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
Newsletter 9-16 grudnia 2015
CZWARTEK NA TŁOMACKIEM
Tłomackie i Leszno. Na styku narodów, religii i kultur
10 grudnia 2015 r., godz. 18:00

Warszawa była od początków XVI w. miastem zamkniętym dla protestantów i wyznawców judaizmu. Chrześcijanom wyznań niekatolickich odmawiano obywatelstwa miejskiego, a Żydom w ogóle zabraniano przebywania w stolicy. Jednakże ograniczenia te nigdy nie były ściśle przestrzegane. W XVIII w. Warszawa stawała się miastem coraz bardziej zróżnicowanym pod względem narodowym i wyznaniowym. Od czasów Augusta II Mocnego napływało tu wielu Niemców – nie tylko z Saksonii, ale także z Prus i Austrii, a ponadto wielu Francuzów, Rosjan i Włochów. W stolicy osiedlali się także Ormianie, Grecy oraz Czesi i Węgrzy. Za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego funkcjonowały wspólnoty religijne zrzeszające wyznawców judaizmu, luteranów, reformowanych, unitów i prawosławnych.

Leszno i Tłomackie były dwoma sąsiadującymi ze sobą magnackimi jurydykami, które do 1792 r. nie podlegały władzy warszawskiego magistratu. W pierwszej z nich znajdował się najstarszy cmentarz dla mieszkających w Warszawie dysydentów, a w 1776 r. powstała parafia ewangelicko-reformowana. Natomiast na Tłomackiem znajdowało się wówczas duże skupisko ludności żydowskiej, a sto lat później (1876–1878) wzniesiono Wielką Synagogę, która wraz z Główną Biblioteką Judaistyczną była duchowym centrum żydowskiej Warszawy.

Prowadzenie: Dr Paweł Fijałkowski

 Wstęp wolny

VARSAVIANISTYCZNE SEMINARIUM NAUKOWE
Przestępczość Żydów warszawskich podczas pierwszej wojny światowej
15 grudnia 2015 r., godz. 11:00

Pod koniec 1794 r., po zajęciu Warszawy przez wojska rosyjskie, jej komendantem został generał Friedrich Wilhelm von Buxhöwden (Buxhoeveden), który podczas działań wojennych w Rzeczypospolitej w latach 1793-1794 dowodził dywizją piechoty i uczestniczył w szturmie stolicy.

Objąwszy funkcję gubernatora zajętych przez Rosjan ziem polskich oraz stanowisko komendanta Warszawy rozpoczął swą działalność od wydania zarządzeń unieważniających decyzje władz powstańczych oraz wprowadzających nowe przepisy porządkowe. Z inicjatywy generała i pod jego przewodnictwem ukazał się cały szereg rozporządzeń porządkujących sytuację w Warszawie, zmierzających do likwidacji lub złagodzenia narastających od dawna problemów.

Zapadło wiele decyzji odnoszących się do ludności żydowskiej, określających zasady, na jakich mogła ona przebywać w mieście i prowadzić tu działalność gospodarczą. Przez ponad rok, do przejęcia władzy w mieście przez Prusaków, administracja Buxhöwdena starała się ściśle określić i egzekwować zobowiązania podatkowe Żydów oraz uporządkować relacje tworzonej przez nich społeczności z władzami miasta i chrześcijańskim otoczeniem.

Prowadzenie: Dr Paweł Fijałkowski

Wstęp wolny
Zapraszamy na zakupy świąteczne do naszej 
Księgarni na Tłomackiem

Pakujemy książki na prezent, a do świątecznych zakupów powyżej 100 PLN dodajemy w prezencie torbę.
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.