Temat: Newsletter 9 kwietnia–15 kwietnia 2014

Newsletter 9–15 kwietnia 2014 r.
WYDARZENIA
Spotkanie poświęcone książce Karola Mórawskiego „Judaica warszawskie”
10 kwietnia br. (czwartek), godz. 18.00
„Karol Mórawski w sposób pasjonujący, wykraczający poza typowo przewodnikowy sposób, przybliża czytelnikom dzieje zachowanych na terenie Warszawy obiektów architektonicznych czy nekropolii, snując opowieść o wydarzeniach, ludziach i miejscach. Wydanie Judaiców warszawskich to nie tylko wydarzenie edytorskie, ale także cenny wkład do naszej wiedzy zarówno o dziejach Warszawy, ale i o losie Żydów warszawskich”, napisał w swojej recenzji prof. Marian Fuks.
Zapraszamy na spotkanie z Karolem Mórawskim autorem Judaików warszawskich, który o swojej książce będzie rozmawiał z Szewachem Weissem.

Miejsce:
ŻIH, sala w Błękitnym Wieżowcu przy pl. Bankowym 2 
(wejście od ul. Tłomackie, vis-a-vis drzwi wejściowych ŻIH-u).
„Świat utracony. Żydzi polscy“
24 kwietnia br. (czwartek), godz. 11:00
Spotkanie z prof. Konradem Zielińskim i Leszkiem Dulikiem, autorami projektu fotograficznego na temat panoramy życia polskich Żydów do roku 1939.

Miejsce:
ŻIH, sala w Błękitnym Wieżowcu przy pl. Bankowym 2 
(wejście od ul. Tłomackie, vis-a-vis drzwi wejściowych ŻIH-u).

 2014 — Rok Emanuela Ringelbluma 
WYSTAWY
 „Miasto i oczy” – fotografie Menachema Kipnisa
„Miasto i oczy” – dokumenty fotograficzne Menachema Kipnisa
Trudno uwierzyć, że fotografia była dodatkowym zajęciem tego wybitnego śpiewaka, pisarza, folklorysty, popularyzatora muzyki. Ale jak to się zdarza w przypadku „ludzi renesansu“ wszystko, co robią, wynika z ich głębokiego zaangażowania i pasji.

Fotografia była wielką pasją Menachema Kipnisa. Zawdzięczamy mu fantastyczny dokument o walorach poznawczych, nie umniejszając artystycznym, przedstawiający życie żydowskie w II RP.

Jako dziennikarz i współpracownik nowojorskiego dziennika „The Yiddish Forward” („Forwerts”) zajmował się głównie fotografowaniem ludzi, mieszkańców miast i miasteczek.

Na wystawie prezentujemy zbiór ponad 90 fotografii z kolekcji YIVO w Nowym Jorku, przypominając jednocześnie postać tego wybitnego artysty, który znaczną część swego życia spędził w Warszawie na Tłomackiem, a zmarł w maju 1942 roku w getcie warszawskim.

Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma w przy ul. Tłomackie 3/5 w Warszawie
do 15 maja 2014 roku.
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.