Temat: Newsletter ŻIH: 4 - 13 czerwca 2013

Newsletter  
  4 - 13 czerwca 2013 r. 

Seminarium naukowe


4 czerwca 2013 r., godz. 11.00

Dominika Oliwa
Śladami Nowych Chrześcijan. Dzieje diaspory portugalskich Marranów w XVI i XVII wieku
 
Aleksandra Bilewicz
Między światem żydowskim i chrześcijańskim. Doświadczenie marranizmu jako źródło filozofii Montaigne`a i Spinozy.


Miejsce: ŻIH, sala seminaryjna nr 1, ul. Tłomackie 3/5

Polub wydarzenie na fb


WIELKA NIEOBECNA - oprowadzanie po instalacji


6 czerwca 2013 r., godz. 18.00

Czwartki na Tłomackiem

Instalacja powstała w 70. rocznicę zburzenia przez Niemców Wielkiej Synagogi na Tłomackiem, aby przywrócić pamięć nie tylko o tej pięknej budowli, ale przede wszystkim o społeczności Żydów postępowych, którzy współtworzyli intelektualne, duchowe i artystyczne życie przedwojennej Warszawy.

Po rekonstrukcji Placu Tłomackie w skali 1:10 oprowadzać będą dr Eleonora Bergman i architekt Jan Strumiłło.


Miejsce
: zbiórka przed budynkiem ŻIH, ul. Tłomackie 3/5

Polub wydarzenie na fb

Twórczość rzeźbiarska i metaloplastyczna
Julii Keilowej13 czerwca 2013 r., godz. 18.30

Czwartki na Tłomackiem z cyklu
Spotkanie ze sztuka. Rozmowy wokół dzieła

wykład
Moniki Siwińskiej
(Muzeum Historyczne m.st. Warszawy)
 
Twórczość rzeźbiarska i metaloplastyczna Julii Keilowej
 
‪Julia Keilowa, tworzyła rzeźby w drewnie, marmurze, jak również kute w metalu, były to głównie głowy i studia portretowe. Keilowa współpracowała z warszawskimi firmami platerniczymi, tworząc przedmioty użytkowe dla Frageta, Norblina i Br. Henneberg. Projektowane przez nią obiekty cechują się zwięzłą, funkcjonalną formą, klarownością kompozycji i odwołaniem do podstawowych brył geometrycznych. Osiągnięcia w dziedzinie twórczości metaloplastycznej lokują Keilową w gronie najwybitniejszych twórców polskiego designu.


Miejsce: hol główny w ŻIH, ul. Tłomackie 3/5

Polub wydarzenie na fb
Zapraszamy na wystawę Sztuka polska wobec Holokaustu  zorganizowaną w 70. rocznicę powstań żydowskich.
Wystawa prezentuje prace artystów, którzy w różny sposób mierzyli się z tematem bolesnej, nieprzyswojonej pamięci o Zagładzie.

Ekspozycję można oglądać w ŻIH do 30 listopada 2013 r.

Więcej informacji na naszej stronie www