Temat: Seminarium naukowe w ŻIH

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
Seminarium naukowe w Żydowskim Instytucie Historycznym
VARSAVIANISTYCZNE SEMINARIUM NAUKOWE
Generał Friedrich Wilhelm von Buxhöwden i warszawscy Żydzi
15 grudnia 2015 r., godz. 11:00

Pod koniec 1794 r., po zajęciu Warszawy przez wojska rosyjskie, jej komendantem został generał Friedrich Wilhelm von Buxhöwden (Buxhoeveden), który podczas działań wojennych w Rzeczypospolitej w latach 1793-1794 dowodził dywizją piechoty i uczestniczył w szturmie stolicy.

Objąwszy funkcję gubernatora zajętych przez Rosjan ziem polskich oraz stanowisko komendanta Warszawy rozpoczął swą działalność od wydania zarządzeń unieważniających decyzje władz powstańczych oraz wprowadzających nowe przepisy porządkowe. Z inicjatywy generała i pod jego przewodnictwem ukazał się cały szereg rozporządzeń porządkujących sytuację w Warszawie, zmierzających do likwidacji lub złagodzenia narastających od dawna problemów.

Zapadło wiele decyzji odnoszących się do ludności żydowskiej, określających zasady, na jakich mogła ona przebywać w mieście i prowadzić tu działalność gospodarczą. Przez ponad rok, do przejęcia władzy w mieście przez Prusaków, administracja Buxhöwdena starała się ściśle określić i egzekwować zobowiązania podatkowe Żydów oraz uporządkować relacje tworzonej przez nich społeczności z władzami miasta i chrześcijańskim otoczeniem.

Prowadzenie: Dr Paweł Fijałkowski

Wstęp wolny
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.